Handlingar inför årsstämma 25 maj

Unlimited Travel Group publicerar idag fullständiga handlingar inför årsstämma 25 maj 2023.

Årsredovisning 2022

Valberedningens förslag avseende styrelsesammansättning

Fullmaktsformulär