Val­beredning

Valberedning till årsstämma 2023

Till valberedning i Unlimited har följande ledamöter utsetts:

Anna Elam
Staffan Lund
Michaël Berglund
Björn Wolrath
Gunnar Lind

Valberedning har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av bolagsstämman 2020-06-03. Valberedningen representerade per den sista bankdagen i september 2022 tillsammans 42,4% av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Vill du kontakta någon i valberedningen skicka mail till valberedningen@utg.se.