Val­beredning

Valberedning till årsstämma 2019

Till valberedning i Unlimited Travel Group har följande ledamöter utsetts:

Anders Ehrling
Anna Elam
Michaël Berglund
Staffan Lund

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2018. Valberedningen representerade per den sista bankdagen i september 2018 tillsammans 39 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.