Val­beredning

Valberedning till årsstämma 2021

Till valberedning i Unlimited Travel Group har följande ledamöter utsetts:

Gunnar Lind
Anna Elam
Michael Berglund
Staffan Lund
Håkan Jakobsson
aRustan Panday

Valberedning har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av den extra bolagsstämman 2019-10-28. Valberedningen representerade per den sista bankdagen i september 2020 tillsammans 44 % av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Vill du kontakta någon i valberedningen skicka mail till valberedningen@utg.se