Val­beredning

Till valberedningen i Unlimited Travel Group har följande ledamöter utsetts:

Anders Ehrling
Anna Elam
Michaël Berglund
Staffan Lund

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2017.

Valberedningen representerade per den 30 september 2017 tillsammans 39 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Valberedningen har till uppgift att föreslå styrelseledamöter att väljas vid årsstämman 2018, föreslå arvode till styrelsen samt att i förekommande fall föreslå revisor.