En bransch i tillväxt

Välkommen till det första nyhetsbrevet från Unlimited Travel Group där jag löpande kommer att sammanfatta lite av det som är på gång i såväl våra bolag som i branschen. Målet är både att sprida kunskap om vår koncern, men också att bygga en större medvetenhet och förståelse för den intressanta bransch som vi verkar i kring resor, upplevelser och event.

För detta är en spännande bransch att vara i just nu. Vi lämnar ett år bakom oss där vi i hela branschen med viss förvåning konstaterat att trots ekonomiska åtstramningar och en orolig omvärld, så fortsätter svenskarna att resa. 2022 omsatte svenska resebranschen tillsammans 38 miljarder kronor1. Det är inte en alltför vågad gissning att den siffran är betydligt större för 2023. Faktum är att resebranschen, med undantag för pandemiåren 2020 och 2021, befunnit sig i en ständig tillväxtkurva sedan 50-talet oavsett konjunktur. Och enligt World Travel Tourism Council kommer den trenden att bestå de kommande 8 åren med en förväntad tillväxt globalt på 5,8 % årligen.

Även eventbranschen mår just nu bra och omsatte dryga fyra miljarder 2022, vilket gör den till en betydande industri i Sverige, även om branschen inte var tillbaka på riktigt samma nivåer som innan pandemin det året. Vi avvaktar 2023 års branschsiffror, men kan konstatera att vårt eget eventbolag Creative Meetings under samma period växte betydligt mer än branschgenomsnittet.

Våra siffror för helåret 2023 visar på stabil tillväxt för våra bolag. Dessutom kan vi konstatera att bokningsläget för första kvartalet 2024 återigen är rekordhögt. Siffrorna tycker jag vittnar om att både vi och branschen står fortsatt stadigt i en annars svårtolkad konjunktur.

Vi har under årets inledning kan vi se en viss avmattning på efterfrågan i företagssegmenten jämfört med samma period föregående år, men vi ligger fortsatt på en nivå som är bättre än 2019.

Rustade för tillväxt 

Med de framtidsutsikter vi ser för resandet har vi inom Unlimited-koncernen under föregående år valt att rusta för tillväxt. Både genom att rekrytera personal men också i form av strukturkapital där vi jobbar med att förbättra koncerngemensamma processer. Tillväxten ska ske både organiskt och genom förvärv. I början av året tillsattes Jonas Bodin i en nyetablerad roll som COO, vi har också utsett Johanna Hanski till CFO. I ledningsgruppen ingår också Susanne Korsvoll i rollen som CMO med fokus på marknadsföring och digitala frågor. Jag känner mig trygg med att vi nu har de nyckelkompetenser som behövs för att utveckla både Unlimited och dotterbolagen vidare.

Framåt kommer vi att forsätta fokusera på integration och synergier mellan bolagen med målet är att bättre kunna samordna resurser kring övergripande funktioner som ekonomi, HR, IT, juridik och marknadsföring på ett ännu bättre sätt. På så sätt kan bolagen fortsätta att fokusera och utveckla sin kärnverksamhet med målet att fortsätta vara vassast i sin nisch.

2024 eftersträvar vi den femstjärniga upplevelsen

Vi får ofta frågor om vad som är de hetaste resetrenderna just nu. Det jag skulle vilja peka på är framförallt den unika upplevelsen Om femstjärnigt tidigare mest förknippats med hotell och boende är det nu upplevelsen som ska vara extra allt; unik miljö, natur eller kultur. Återigen ställer det krav på

våra reserådgivare att möta kundens förväntningar men också att kunna paketera och leverera något unikt. När det gäller riktigt unika upplevelser är Östafrika åter på agendan med Kenya och Tanzania, men även Sydamerika och på andra sidan österut – Japan. Polarresor är också hett och själv hade jag förmånen att få åka med på en av våra expeditionskryssningar till Svalbard förra året. En helt magisk plats! Det har varit en stor efterfrågan på Svalbard och under 2024 utökar vårt bolag Polar Quest sitt utbud med exempelvis den spännande kombinationen Svalbard + yoga.

Företagen fortsätter mötas

Eftersom hemarbetet har fortsatt i hög utsträckning ser många bolag en gemensam resa, ett event eller upplevelse som en viktig investering i personalen. En tydlig trend är att företagen ställer allt högre krav på innehållet och att det ska skapa ett mervärde i form av värdegemenskap och tillhörighet, snarare än ren utbildning. Allt oftare handlar det också om att skräddarsy upplevelser och innehåll för olika grupper inom bolaget.

Våra bolag Creative Meetings, Ski Unlimited och JB Travel jobbar alla mot företagsmarknaden men med lite olika erbjudanden. Det ger oss en bredd och en flexibilitet i vad vi erbjuder med möjlighet att anpassa oss utifrån marknadens efterfrågan och behov löpande. Creative Meetings fokuserar på skräddarsydda företagsevents, oftast i Sverige. Ski Unlimited jobbar mer med konferens- och företagsresor där skidor eller annan aktivitet är i fokus och JB är en mer renodlad och specialiserad företagsresebyrå.

Charlotte Blum, vd och koncernchef (som just nu mest längtar efter en resa till Paris, checka in på Hotel Le Grand Mazarin och avnjuta en middag Chez George på 1 Rue du Mail ett stenkast från fönstershoppingens absoluta måste - Rue de Faubourg St Honoré.)