Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Anna Elam, Eastate AB 659 985 15,1 %
Michaël Berglund med bolag 569 088 13 %
Västsvenska Systembyggen 485 284 11,1 %
Staffan Lund med bolag  478 234 10,9 %
Avanza Pension 376 144 8,6 %
Andreas Daag 238 776 5,5 %
Martin Gorne 118 378 2,7 %
Swedbank Försäkring 113 033 2,6 %
Håkan Jakobsson 100 057 2,3 %
Nordnet Pensionsförsäkring 82 722 1,9 %
Övriga aktieägare 1 146 515 26,2 %
Totalt 4 368 216 100,0 %

 Siffrorna avser 2018-03-31.