Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Anna Elam, Stora Vattnet Invest 659 985 15,1 %
Michaël Berglund med bolag 564 088 12,9 %
Staffan Lund med bolag 478 234 10,9 %
Västsvenska Systembyggen 465 000 10,6 %
Avanza Pension 350 691 8,0 %
Andreas Daag 238 776 5,5 %
Martin Gorne 137 301 3,1 %
Håkan Jakobsson 100 057 2,3 %
Swedbank Försäkring 93 797 2,1 %
Nordnet Pensionsförsäkring 86 628 2,0 %
Övriga aktieägare 1 193 659 27,5 %
Totalt 4 368 216 100,0 %

 Siffrorna uppdaterade per 2017-06-30