Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Anna Elam, Eastate AB 742 216 16,5 %
Michaël Berglund med bolag 569 088 12,6 %
Västsvenska Systembyggen 516 000 11,5 %
Staffan Lund med bolag  478 234 10,6 %
Avanza Pension 398 237 8,8 %
Swedbank Försäkring AB 133 033 3,0 %
Peter Winitsky, Peter Winitsky Holding AB 132 623 2,9 %
Martin Gorne 113 839 2,5 %
Håkan Jakobsson 100 057 2,2 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 85 651 1,9 %
Övriga aktieägare 1 231 861 27,4 %
Totalt 4 500 839 100,0 %

 Siffrorna avser 2019-02-14.