Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Anna Elam, Stora Vattnet Invest 644 290 14,7 %
Michaël Berglund med bolag 570 110 13,1 %
Staffan Lund med bolag 478 234 10,9 %
Västsvenska Systembyggen 442 000 10,1 %
Avanza Pension 348 628 8,0 %
Andreas Daag 238 776 5,5 %
Magnus Daag 171 224 3,9 %
Martin Gorne 125 782 2,9 %
Håkan Jakobsson 100 057 2,3 %
Swedbank Försäkring 96 033 2,2 %
Övriga aktieägare 1 153 082 26,4 %
Totalt 4 368 216 100,0 %

 Siffrorna uppdaterade per 2017-03-31