Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Anna Elam, Stora Vattnet Invest 659 985 15,1 %
Michaël Berglund med bolag 569 088 12,9 %
Staffan Lund med bolag 478 234 10,9 %
Västsvenska Systembyggen 478 000 10,9 %
Avanza Pension 375 087 8,6 %
Andreas Daag 238 776 5,5 %
Martin Gorne 133 136 3,0 %
Swedbank Försäkring 113 033 2,6 %
Håkan Jakobsson 100 057 2,3 %
Nordnet Pensionsförsäkring 87 811 2,0 %
Övriga aktieägare 1 140 009 26,2 %
Totalt 4 368 216 100,0 %

 Siffrorna uppdaterade per 2017-12-31