Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Anna Elam, Eastate AB 727 850 16,2 %
Michaël Berglund med bolag 569 088 12,6 %
Västsvenska Systembyggen 503 819 11,2 %
Staffan Lund med bolag  478 234 10,6 %
Avanza Pension 368 448 8,2 %
Andreas Daag 145 081 3,2 %
Peter Winitsky, Peter Winitsky Holding AB 132 623 2,9 %
Martin Gorne 110 839 2,5 %
Swedbank Försäkring 118 033 2,6 %
Håkan Jakobsson 100 057 2,2 %
Övriga aktieägare 1 246 767 27,7 %
Totalt 4 500 839 100,0 %

 Siffrorna avser 2018-06-30.