Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Anna Elam, Eastate AB 849 860 18,9 %
Michaël Berglund med bolag 489 088 10,9 %
Västsvenska Systembyggen 489 000 10,9 %
Staffan Lund med bolag  481 466 10,7 %
Avanza Pension 219 978 4,9 %
Swedbank Försäkring AB 176 500 3,9 %
Peter Winitsky, Peter Winitsky Holding AB 157 855 3,5 %
Håkan Jakobsson 100 057 2,2 %
Martin Gorne 98 025 2,2 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 95 532 2,1 %
Övriga aktieägare 1 343 478 29,8 %
Totalt 4 500 839 100,0 %

 Siffrorna avser 2019-09-30