Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Eastate AB 1 711 093 14,6 %
Staffan Lund med bolag 1 299 865 11,1 %
Michaël Berglund med bolag 1 049 534 9,0 %
Västsvenska Systembyggen AB 940 000 8,0 %
Avanza Pension 771 422 6,6 %
Gunnar Lind 444 972 3,8 %
Björn Gustaf Wolrath 401 820 3,4 %
Nordnet pensionsförsäkring AB 394 480 3,4 %
Erik Wernevi 298 788 2,6 %
Martin Gorne 216 507 1,9 %
Övriga aktieägare 4 173 699 35,7 %
Totalt 11 702 180 100,0 %

 Siffrorna avser 2022-03-31