Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Eastate AB 858 883 19,1 %
Staffan Lund med bolag 481 653 10,7 %
Michaël Berglund med bolag 480 114 10,7 %
Västsvenska Systembyggen AB 470 000 10,4 %
Avanza Pension 198 509 4,4 %
Swedbank Försäkring AB 164 731 3,7 %
Peter Winitsky, Peter Winitsky Holding AB 157 855 3,5 %
Håkan Jakobsson 100 237 2,2 %
Martin Gorne 92 002 2,0 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 86 117 1,9 %
Övriga aktieägare 1 410 738 31,3 %
Totalt 4 500 839 100,0 %

 Siffrorna avser 2020-03-31