Kalendarium

  • 19 feb 2021: Delårsrapport bokslutskommuniké januari - december 2020
  • 4 maj 2021: Årsredovisning
  • 25 maj 2021: Årsstämma
  • 12 maj 2021: Delårsrapport januari - mars 2021
  • 27 aug 2021: Delårsrapport april - juni 2021
  • 19 nov 2021: Delårsrapport juli - september 2021