Kalendarium

  • 1 december 2017 - Extra bolagsstämma
  • 7 februari 2018 - Bokslutskommuniké 2017