Kalendarium

Publicering Finansiella rapporter 2024

 • 16 feb 2024: Bokslutskommuniké 2023
 • 2 maj 2024: Årsredovisning 2023
 • 8 maj 2024: Delårsrapport första kvartalet 2024
 • 23 aug 2024: Delårsrapport andra kvartalet 2024
 • 15 nov 2024: Delårsrapport tredje kvartalet 2024  

Publicering Finansiella rapporter 2023

 • 17 feb 2023: Bokslutskommuniké 2022
 • 3 maj 2023: Årsredovisning 2022
 • 11 maj 2023: Delårsrapport första kvartalet 2023
 • 25 maj 2023: Årsstämma
 • 25 aug 2023: Delårsrapport andra kvartalet 2023
 • 17 nov 2023: Delårsrapport tredje kvartalet 2023
 • 16 feb 2024: Bokslutskommuniké 2023