Kalendarium

  • 17 feb 2023: Bokslutskommuniké 2022
  • 3 maj 2023: Årsredovisning 2022
  • 11 maj 2023: Delårsrapport första kvartalet 2023
  • 25 maj 2023: Årsstämma
  • 25 aug 2023: Delårsrapport andra kvartalet 2023
  • 17 nov 2023: Delårsrapport tredje kvartalet 2023
  • 16 feb 2024: Bokslutskommuniké 2023