Aktien

Se Unlimited Travel Groups aktuella aktiekurs

Unlimited Travel Group handlas på First North. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. NASDAQ OMX godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

Unlimited Travel Groups Certified Adviser på First North är Remium Nordic Holding AB, tel 08-454 32 00.

Läs prospektet från noteringen vid First North