Om oss

’Unlimited’ är en koncern som består av 12 nischade rese- och eventbolag som alla erbjuder unika upplevelser med hög kvalitet och personlig service. Vår verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, självständiga och entreprenörsdrivna.

Varje bolag har en tydlig egen specialisering, kunskap och positionering. Bolagen leds av drivna entreprenörer som har ett ägarskap för att uppnå den fulla potentialen inom sin affär. Genom att arbeta tillsammans kan vi säkra skalfördelar, lära av varandra, bygga specialistkompetenser och genomföra gemensamma satsningar.

Marknaden

Den svenska researrangörsmarknaden karaktäriseras av två huvudsakliga riktningar. Den ena är chartermarknaden där ett fåtal större aktörer dominerar marknaden sedan lång tid tillbaka. Konkurrensen är hård, produkterna likartade och det är i mångt och mycket priset som är avgörande för kunden.

Den andra delen är specialresesegmentet där Unlimited befinner sig. Inom denna riktning karaktäriseras produkterna generellt av högre komplexitet och specialiseringsnivå i kombination med en högre grad av personlig service. Målgruppen finns i huvudsak i en internationaliserad och resvan grupp med god disponibel inkomst. Våra kunder söker djupare innehåll i form av natur och kultur, äventyr och utbildning i sitt resande. Även på företagssidan ökar intresset för mer unika upplägg där konferenserna spelar en allt viktigare roll att driva förändring och bygga företagets kultur.

Vision

’Vi förverkligar människors drömmar’. Med passion, nytänkande och omtanke får vi människor att vidga sina vyer och förverkliga sina drömmar. Tillsammans skapar vi en bättre värld.

Misson

Vi utvecklar resor och möten som skapar oförglömliga minnen. Vi älskar att dela med oss av våra erfarenheter och kunskap ur en global värld, förenade av ett gemensamt kvalitetsfokus i alla dimensioner. Tillsammans är vi Unlimited.

Värdeord

Vi är…
… PASSIONERADE specialister
… och NYTÄNKANDE entreprenörer
… med OMTANKE i stort och smått