Om oss

Unlimited är en koncern som består av ett antal nischade rese- och eventföretag. Bolagen genomsyras av entreprenörsanda och erbjuder unika upplevelser med hög kvalitet och fokus på hållbarhet och personlig service. Vår verksamhet består i att förvärva, äga och utveckla små och medelstora bolag, där varje enhet har en tydlig specialisering, kunskap och positionering.

Genom att arbeta tillsammans säkrar vi skalfördelar, lär av varandra, bygger specialistkompetenser och genomför gemensamma satsningar.

Marknaden

Den svenska researrangörsmarknaden karaktäriseras av två huvudsakliga riktningar. Den ena är chartermarknaden där ett fåtal större aktörer dominerar marknaden sedan lång tid tillbaka. Konkurrensen är hård, produkterna likartade och det är i mångt och mycket priset som är avgörande för kunden.

Den andra delen är specialresesegmentet där Unlimited befinner sig. Inom denna riktning karaktäriseras produkterna generellt av högre komplexitet och specialiseringsnivå i kombination med en högre grad av personlig service. Målgruppen finns i huvudsak i en internationaliserad och resvan grupp med god disponibel inkomst. Våra kunder söker djupare innehåll i form av natur och kultur, äventyr och utbildning i sitt resande. Även på företagssidan ökar intresset för mer unika upplägg där konferenserna spelar en allt viktigare roll att driva förändring och bygga företagets kultur.

Vision

’Vi förverkligar människors drömmar’. Med passion, nytänkande och omtanke får vi människor att vidga sina vyer och förverkliga sina drömmar. Tillsammans skapar vi en bättre värld.

Misson

Vi utvecklar resor och möten som skapar oförglömliga minnen. Vi älskar att dela med oss av våra erfarenheter och kunskap ur en global värld, förenade av ett gemensamt kvalitetsfokus i alla dimensioner. Tillsammans är vi Unlimited.

Värdeord

Vi är…
… PASSIONERADE specialister
… och NYTÄNKANDE entreprenörer
… med OMTANKE i stort och smått