Strategi

Organisk strategi

UTG:s främsta strategi för tillväxt är att lönsamt utveckla befintliga dotterbolag. Detta görs främst genom att

 • Målsätta och följa upp dotterbolagen på kort och lång sikt.
 • Rekrytera och behålla branschens bästa ledare och specialister.
 • Bidra med kunskap inom ekonomi och affärsutveckling.
 • Skapa kostnadsbesparingar inom områden som till exempel administration, lokaler och inköp
 • Skapa intäktsökningar genom korsförsäljningsaktiviteter, kunskapsdelning och gemensamma digitala resurser.
 • Kontinuerlig utbildning av ledning och personal i dotterbolag

Förvärvsstrategi

UTG har historiskt vuxit genom förvärv. Även om koncernens fokus nu ligger på organisk tillväxt i befintliga bolag utesluts inte ytterligare tilläggsförvärv. Kriterier vid företagsförvärv är i huvudsak att förvärvsbolagen skall vara:

 • Konceptorienterade, dvs ha ett erbjudande som vänder sig till en viss målgrupp. Ett exempel är UTG’s dotterbolag Travel Beyond vars erbjudande är riktat till en resvan kundkategori med god köpkraft som ställer krav på hög och personlig service samt uppfinningsrikedom.

och/eller

 • Aktivitetsorienterade, dvs är inriktat på en aktivitet, exempelvis kultur, sport, äventyr eller särskilda teman. Exempel som återfinns inom UTG är PolarQuest, Världens Resor och WI-Resor.

Ytterligare kriterier för urval är att förvärvsbolagen har ett utvecklat ledarskap, tillväxtpotential avseende försäljning och lönsamhet samt återkommande kunder.

UTG kan erbjuda ägarna i de förvärvade bolagen följande fördelar:

 • Ägarna stannar kvar i företaget och ges större möjlighet att tillsammans med UTG utveckla företaget vidare.
 • En miljö av systematiskt utbyte av kunskap och idéer.
 • Möjligheter till korsförsäljning och att nå nya kundgrupper.
 • Samordningsvinster.
 • En stabilare finansiell struktur.
 • Ett marknadsvärde på sitt ägande i företaget.
 • Fokus på försäljning och produktion istället för administration