Strategi

Entreprenörskap, självständighet och utveckling är centrala delar i Unlimited Travel Groups strategi för tillväxt. För att behålla entreprenörsandan uppmuntras varje bolag att tänka och agera som ett självständigt bolag och behåller därför också varumärke, organisation och kunder även efter inträdet i gruppen.

Unlimited stöttar bolagen inom områden såsom digital utveckling, affärsutveckling, hållbarhet, organisation, ledarskap, utbildning, ekonomi, administration, juridik och IT samt gemensamma affärsmöjligheter. Dotterbolagen får fördelarna av ett stort företag, men friheten som i en liten verksamhet.

Långsiktighet, etik och hög kvalitet i alla led är centrala begrepp inom hela gruppen.