Historia

2001

De fem personerna Michaël Berglund, Göran Oredsson, Staffan Lund, Göran Guggenheimer och Jan Hinds, från ledningen i researrangören SnöResor beslutar sig för att starta ny verksamheten i bolaget Travel Mart AB.

2002-2003

Verksamheten startar och det första året uppgick omsättningen i Travel Mart AB till 7 mkr. Samtidigt väcktes idén att genom företagsförvärv bygga upp en galleria av reseföretag med starka varumärken. Under våren 2002 tog Travel Mart AB kontakt med Unlimited Travel Stockholm AB. Ägarna i Unlimited Travel Stockholm AB hade också tidigare varit anställda i SnöResor. Tillsammans beslutades att slå ihop bolagen för att därmed ha en bas för att utveckla affärsidén vidare. Travel Mart förvärvar dåvarande Unlimited Travel Stockholm AB av ägarna för en total andel av femtio procent i Travel Mart. Travel Mart ändrar namn till Unlimited Group Travel & Event AB. I köpet ingick även Expeditionsresor Konferens och Incentive i Stockholm AB (”Expeditionsresor”), som var ett dotterbolag till Unlimited Travel Stockholm AB. Under året tillkom Leif Almstedt och Jan Carlzon som nya ägare.

Tillsammans omsätter bolagen 25 mkr.

2003-2004

UTG förvärvar Västindienspecialisten AB.

Koncernen omsätter 50 mkr.

2004-2005

UTG förvärvar Airex Nike Tours AB (Birdie Golf Tours).

Koncernen omsätter 65 mkr.

2005-2006

Sommaren 2005 förvärvar UTG Expeditionsresor av sitt dotterbolag Unlimited Travel Stockholm AB. Därefter byttes namnet på bolaget till Travel Beyond och 49 procent av bolaget såldes till personalen i bolaget. Affärsidén är att erbjuda skräddarsydda resor till en resvan marknad.

Koncernen omsätter 104 mkr.

2006-2007

Maj 2007 förvärvar UTG 60% av aktierna i WI-Resor. Företaget erbjuder vandringsresor med devisen ”Bekväma resor för aktiva.”

Koncernen omsätter 133 mkr med en EBITA om 4,8 mkr.

2007-2008

Juli 2007 förvärvar UTG 100% av aktierna i JB Travel. Företaget är specialiserat på grupp- och konferensresor samt affärsresor.

Oktober 2007 förvärvar UTG 100% av aktierna i Eventyr. Företaget är specialiserat på grupp- och konferensresor.

Februari 2008 förvärvar UTG 75% av aktierna i Världens Resor. Företaget arrangerar resor med färdledning till hela världen, framför allt Asien och Sydamerika.

Mars 2008 förvärvar UTG 75% av aktierna i PolarQuest AB. Företaget arrangerar äventyrsresor till polarområdena.

Koncernen omsätter 318 mkr med en EBITA om 13,8 mkr.

2008-2009

Koncernen omsätter 534 mkr med en EBITA om 17,5 mkr (förlängt räkenskapsår, 18 månader).

2010

Koncernen omsätter 383 mkr med en EBITA om 15,1 mkr.

2011

Koncernen omsätter 402 mkr med en EBITA om 9,9 mkr.

2012

Koncernen omsätter 452 mkr med en EBITA om 5,1 mkr.

2013

Koncernen omsätter 430 mkr med en EBITA om 14,9 mkr.

2014

Oktober 2014 lanserar UTG den nystartade verksamheten UTG Reseproduktion. Företaget är en grossist i resebranschen som producerar gruppresor till resebyråer samt buss- och researrangörer. UTGs ägarandel är 100%.

Enligt avtal  minskar UTGs ägande i Eventyr till 49,96% vilket innebär att Eventyr redovisas som ett intressebolag. Eventyrs omsättning och rörelsekostnader ingår därför inte längre i koncernen utan endast koncernens andel av Eventyrs resultat ingår i EBITA.

Högsta justerat resultat per aktie i koncernens historia, 2,71 kr.

Koncernen omsätter 426 mkr med en EBITA om 16,3 mkr.

2015

Mars 2015 förvärvar UTG 85% av aktierna i Specialresor. Företaget arrangerar kundresor i samarbete med företag och organisationer och är baserat i Karlstad.

Juli 2015 lanserar UTG en ny researrangör med fokus på tränings- och tävlingsresor, Go Active Travel. UTGs ägarandel är 70%, resterande 30% ägs av grundarduon.

Koncernen omsätter 455 mkr med en EBITA om 15,2 mkr.

2016

Koncernen gick över till att redovisa enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Den mest väsentliga övergångseffekten är att avskrivning av goodwill inte längre utförs.

Högsta resultatet i koncernens historia med ett resultat per aktie om 3,72 kr.

Koncernen omsätter 496 mkr med en EBITA om 24,4 mkr.