Historia

2001

De fem personerna Michaël Berglund, Göran Oredsson, Staffan Lund, Göran Guggenheimer och Jan Hinds, från ledningen i researrangören SnöResor beslutar sig för att starta ny verksamheten i bolaget Travel Mart AB.

2002-2003

Verksamheten startar och det första året uppgick omsättningen i Travel Mart AB till 7 mkr. Samtidigt väcktes idén att genom företagsförvärv bygga upp en galleria av reseföretag med starka varumärken. Under våren 2002 tog Travel Mart AB kontakt med Unlimited Travel Stockholm AB. Ägarna i Unlimited Travel Stockholm AB hade också tidigare varit anställda i SnöResor. Tillsammans beslutades att slå ihop bolagen för att därmed ha en bas för att utveckla affärsidén vidare. Travel Mart förvärvar dåvarande Unlimited Travel Stockholm AB av ägarna för en total andel av femtio procent i Travel Mart. Travel Mart ändrar namn till Unlimited Group Travel & Event AB. I köpet ingick även Expeditionsresor Konferens och Incentive i Stockholm AB (”Expeditionsresor”), som var ett dotterbolag till Unlimited Travel Stockholm AB. Under året tillkom Leif Almstedt och Jan Carlzon som nya ägare.

Tillsammans omsätter bolagen 25 mkr.

2003-2004

Unlimited förvärvar Västindienspecialisten AB.

Koncernen omsätter 50 mkr.

2004-2005

Unlimited förvärvar Airex Nike Tours AB (Birdie Golf Tours).

Koncernen omsätter 65 mkr.

2005-2006

Sommaren 2005 förvärvas Unlimited Expeditionsresor av sitt dotterbolag Unlimited Travel Stockholm AB. Därefter byttes namnet på bolaget till Travel Beyond och 49 procent av bolaget såldes till personalen i bolaget. Affärsidén är att erbjuda skräddarsydda resor till en resvan marknad.

Koncernen omsätter 104 mkr.

2006-2007

Maj 2007 förvärvar Unlimited 60% av aktierna i WI-Resor. Företaget erbjuder vandringsresor med devisen ”Bekväma resor för aktiva.”

Koncernen omsätter 133 mkr med en EBITA om 4,8 mkr.

2007-2008

Juli 2007 förvärvar Unlimited 100% av aktierna i JB Travel. Företaget är specialiserat på grupp- och konferensresor samt affärsresor.

Oktober 2007 förvärvar Unlimited 100% av aktierna i Eventyr. Företaget är specialiserat på grupp- och konferensresor.

Februari 2008 förvärvar Unlimited 75% av aktierna i Världens Resor. Företaget arrangerar resor med färdledning till hela världen, framför allt Asien och Sydamerika.

Mars 2008 förvärvar Unlimited 75% av aktierna i PolarQuest AB. Företaget arrangerar äventyrsresor till polarområdena.

Koncernen omsätter 318 mkr med en EBITA om 13,8 mkr.

2008-2009

Koncernen omsätter 534 mkr med en EBITA om 17,5 mkr (förlängt räkenskapsår, 18 månader).

2010

Koncernen omsätter 383 mkr med en EBITA om 15,1 mkr.

2011

Koncernen omsätter 402 mkr med en EBITA om 9,9 mkr.

2012

Koncernen omsätter 452 mkr med en EBITA om 5,1 mkr.

2013

Koncernen omsätter 430 mkr med en EBITA om 14,9 mkr.

2014

Oktober 2014 lanserar Unlimited den nystartade verksamheten UTG Reseproduktion. Företaget är en grossist i resebranschen som producerar gruppresor till resebyråer samt buss- och researrangörer. Unlimited's ägarandel är 100%.

Enligt avtal  minskar Unlimited's ägande i Eventyr till 49,96% vilket innebär att Eventyr redovisas som ett intressebolag. Eventyrs omsättning och rörelsekostnader ingår därför inte längre i koncernen utan endast koncernens andel av Eventyrs resultat ingår i EBITA. I detta avtalades att ägarna av Eventyr har en option att förvärva återstoden av aktierna 2017 till en förutbestämd värdering.

Högsta justerat resultat per aktie i koncernens historia, 2,71 kr.

Koncernen omsätter 426 mkr med en EBITA om 16,3 mkr.

2015

Mars 2015 förvärvar Unlimited 85% av aktierna i Specialresor. Företaget arrangerar kundresor i samarbete med företag och organisationer och är baserat i Karlstad.

Juli 2015 lanserar Unlimited en ny researrangör med fokus på tränings- och tävlingsresor, Go Active Travel. Unlimited's ägarandel är 70%, resterande 30% ägs av grundarduon.

Koncernen omsätter 455 mkr med en EBITA om 15,2 mkr.

2016

Koncernen gick över till att redovisa enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Den mest väsentliga övergångseffekten är att avskrivning av goodwill inte längre utförs.

Högsta resultatet i koncernens historia med ett resultat per aktie om 3,72 kr.

Koncernen omsätter 496 mkr med en EBITA om 24,4 mkr. 

2017

Koncern påbörjar en stor satsning för att stärka organisationen och driva digitalutveckling. Koncernen omsätter 469 mkr med en EBITA om 11,1 mkr. 

2018

Januari 2018 förvärvar Unlimited 70% av aktierna i eventbyrån Creative Meetings. Verksamheten innefattar såväl traditionell eventproduktion som innehållskommunikation kopplad till möten och events.

April 2018 förvärvar Unlimited återstående andel (15%) i Specialresor och äger nu 100% av bolaget.

Maj 2018 väljer grundarna av Eventyr att utnyttja sin option att förvärva ytterligare aktier till fullo. Unlimited Travel Group lämnar därmed sin aktiva roll i bolaget.

2019 

Januari 2019 läggs bolaget Unlimited Travel Production ned, verksamheten övergår i Specialresor.

Under hösten förs verksamheten och varumärket Go Active Travel över till WI Resor för ökad kostnadseffektivitet. 

2020

WHO deklarerar 11 mars 2020 att Covid-19 är en pandemi. UD inför reseavrådan och pandemin kommer att slå hårt mot rese- och eventbranschen. Två lyckade företrädesemissioner genomförs och tillsammans med fokus på på ökad effektivitet och kostnadsbesparingar står Unlimited strakt rustat för att möta behovet när kunderna kan, får och vill resa igen. 

Januari 2020 säljs Birdie Golf Tours till entreprenörerna Susanne Graf och Neil Fossett.

November 2020 byter WI Resor namn till Go Active Travel och erbjuder därmed fler aktiva reseupplevelser på ett och samma ställe.

2021

Mars 2021 förvärvar Unlimited Travel Group ytterligare 15 procent av aktierna i P.W Creative Meetings AB och är nu ägare till 85 procent av aktierna.

2022

Koncernen redovisar rekordnivåer avseende både omsättning, bruttomarginal och EBITA.

December 2022 förvärvade Unlimited Travel Group ytterligare 14,25 procent av aktierna i P.W Creative Meetings AB och äger nu 99,25 procent av aktierna. 

Juni 2022 förvärvade Unlimited Travel Group de återstående 9 procent av aktierna i Go Active Travel och äger nu 100 procent.