Publicering av årsredovisning 2018

Unlimited Travel Group publicerar idag årsredovisningen för 2018 och övriga handlingar inför årsstämma 2019. Tryckta versioner finns inom kort tillgängliga på bolagets kontor. Årsredovisning 2018 och övriga handlingar finns att ladda ner här:

Årsredovisning 2018

Fullmaktsformulär 2019

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsens förslag till utdelning