Publicering av årsredovisning 2017 och övriga handlingar inför årsstämma 2018

Unlimited Travel Group publicerar idag årsredovisningen för 2017 och övriga handlingar inför årsstämma 2018. Tryckta versioner finns inom kort tillgängliga på bolagets kontor. Årsredovisning 2017 och övriga handlingar finns att ladda ner här:

Årsredovisning 2017

Styrelsens fullständiga förslag till utdelning

Styrelsens förslag till beslut angående bemyndigande

Fullmaktsformulär