Publicering av årsredovisning 2016 och övriga handlingar inför årsstämma 2017

Unlimited Travel Group publicerar idag årsredovisningen för 2016 och övriga handlingar inför årsstämma 2017. Tryckta versioner finns inom kort tillgängliga på bolagets kontor. Årsredovisning 2016 och övriga handlingar finns att ladda ner här:

Årsredovisning 2016

Styrelsens fullständiga förslag till utdelning