Handlingar inför årsstämma 3 juni 2020

Unlimited Travel Group publicerar idag fullständiga handlingar inför årsstämma 3 juni 2020.

Årsredovisning 2019

Valberedningens förslag avseende styrelsesammansättning

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning