Handlingar inför årsstämma 25 maj 2021

Unlimited Travel Group publicerar idag fullständiga handlingar inför årsstämma 25 maj 2021.

Årsredovisning 2020

Valberedningens förslag avseende styrelsesammansättning

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemissioner