Anna Elam

Styrelseledamot sedan 2008

Anna Elam är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hennes viktigaste sysselsättningar utöver förordnandet som styrelseledamot i Unlimited Travel Group är som verkställande direktör i Eastate samt investeringsansvarig i Rytu Invest. Anna är också styrelseledamot i Cadre Invest, Eastate, Rytu Invest, East Capital Holding Agro-Region, Telegram Music, Sigmastocks och Adrigo Asset Management. Anna har mångårig erfarenhet av event- och resebranschen som grundare av och verkställande direktör i Event Factory. Anna har också mångårig erfarenhet som marknadsförare på Procter & Gamble och l´Oréal.

Aktieinnehav i UTG (direkt och indirekt): 1 711 093

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledning. Beroende i förhållande till bolagets större ägare.