Unlimited Travel Groups VD lämnar

Styrelsen i Unlimited Travel Group har överenskommit med Johan Kvist att han lämnar sitt uppdrag som verkställande direktör. Johan kvarstår i sin befattning intill dess en ersättare är på plats.

Johan Kvist har på ett förtjänstfull vis genomfört stora och nödvändiga förändringar i bolaget. Under Johans tre år som verkställande direktör har Unlimited Travel Groups tillväxt stadigt ökat genom bland annat stora satsningar på digital utveckling och förvärv. Eftersom bolaget nu åter går in i en mer förvaltande fas är det dags för ett nytt ledarskap.

”Jag vill verkligen tacka Johan för allt han gjort för Unlimited Travel Group. Under Johans ledning har bolaget transformerats till en mer modern, digital och skalbar aktör på en tuff marknad”; säger Anders Ehrling, ordförande för Unlimited Travel Group.

”Under Johans ledarskap har Unlimited Travel Group gått från att vara en grupp av relativt löst knutna, traditionella rese- och eventbyråer till en tydligare koncern med starkare samarbete mellan bolagen och en gemensam värdegrund där vi alla är passionerade specialister.  Vidare har vi idag en betydligt högre digitaliseringsnivå än tidigare, vilket är en förutsättning för att tjäna pengar och överleva på dagens resemarknad”; säger Anna Elam, representant för huvudägare i Unlimited Travel Group.

Om Unlimited Travel Group
Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (listat på NASDAQ OMX First North) och omsätter cirka 700 miljoner kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 12 dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och Unlimited Travel Production.

För mer information kontakta:
Anders Ehrling – Unlimited Travel Group
Styrelseordförande
a.ehrling@telia.com

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00