Charlotte Blum Pressbild

Unlimited Travel Groups Charlotte Blum till Svenska Resebranschföreningens styrelse

Charlotte Blum, vd och koncernchef för Sveriges största börsnoterade rese- och eventkoncern Unlimited Travel Group, har blivit invald som styrelsemedlem i Svenska Resebranschföreningen (SRF), vars uppdrag är att bevaka medlemmarnas rättigheter och skyldigheter i branschgemensamma frågor.

Charlotte, som har jobbat med rese- och besöksnäringen under många år, ser fram emot att jobba med frågor för att skapa ännu bättre förutsättningar för branschen att växa.

  • Mitt fokus kommer inledningsvis vara att bevaka de lite mindre resebolagens förutsättningar att lyckas. Idag är mycket av regelverken anpassade utifrån en marknad med några få jättestora aktörer. Så ser det inte ut längre, och därför är det viktigt att villkor och regleringar möjliggör även för lite mindre aktörer att satsa och växa, säger Charlotte Blum. Jag är förstås väldigt glad att få arbeta tillsammans med denna styrelse bestående av väldigt erfarna personer och viktiga representanter för branschen.

Didrik von Seth, generalsekreterare för SRF menar att Charlotte kommer med både bred erfarenhet och en viktig infallsvinkel till styrelsearbetet:

  • Charlotte blir ett viktigt tillskott i styrelsen både som representant för de mer nischade resebolagen på marknaden, och som vd för ett av få noterade bolag i Sverige. Vi är förstås glada att hon tackat ja till detta uppdrag.

Även kompetensförsörjningsfrågan är något som Charlotte vill engagera sig i framåt:

  • SRF har ju genom sitt engagemang i branschens yrkesutbildningar också en nära koppling till den viktiga frågan om kompetensförsörjning, vilket ju är en nyckelfaktor för branschens fortsatta tillväxt, och något jag också brinner mycket för.

För mer information, kontakta Charlotte Blum 070-440 20 67

Om SRF
Svenska Resebranschföreningen (SRF) bildades 1937 och företräder i dag merparten av landets resebyråer och researrangörer – ca 300 företag vilket motsvarar ca 85 % räknat i omsättning. Medlemmarna är researrangörer, eventarrangörer och onlineresebyråer. Reseföretagen jobbar både med utgående och inkommande verksamhet (besöksnäring). Under år 2019 sysselsatte medlemsföretagen ca 8000 anställda och dessa hade en affärsvolym på ca 50 miljarder SEK. Under pandemiåret 2020 minskade omsättningen med ca 75% och antalet anställda reducerades med 50% på grund av permittering och minskad verksamhet. Under 2021-2022 har omsättningen och sysselsättningsgraden succesivt ökat i första hand genom nyanställningar, eftersom många av de som lämnade under pandemin inte har återvänt. Vid utgången av 2022 var antalet anställda ca 6000.

Om Unlimited Travel Group
Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de nio dotterbolagen Creative Meetings, Go Active Travel, JB Travel, PolarQuest, Ski Unlimited, Specialresor, Travel Beyond, Världens Resor och Västindienspecialisten. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market och omsatte 697,8 miljoner SEK senaste räkenskapsåret 2022.