Unlimited Travel Groups CFO lämnar sin befattning

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2017-11-27

Unlimited Travel Groups CFO Malin Helleryd har beslutat att efter nio år i koncernen lämna sin tjänst för en ny tjänst utanför bolaget. Hon kvarstår i sin nuvarande position tills hon lämnar bolaget under februari 2018. Processen för att hitta en ny CFO har inletts.

”Personligen har jag både stor respekt och förståelse för Malins beslut att hitta nya utmaningar efter nio år på samma företag. Vi har haft ett mycket bra och nära samarbete som jag hoppas vi får möjlighet att fortsätta i framtiden. Under sin tid på Unlimited har Malin haft en viktig del i bolagets framgång och vi vill alla redan nu passa på att önska varmt lycka till.

Vi har inlett en rekryteringsprocess att hitta en efterträdare och fortsätter på vår inslagna väg att ta en ännu starkare position på marknaden.” säger VD Johan Kvist

 

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, UTG Reseproduktion, Go Active Travel och Specialresor.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017 kl. 15:30 CET. 

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Remium, telefon: 08-454 32 00