Unlimited Travel Group utser ny styrelseordförande och väljer in nya styrelseledamöter

Vid Unlimited Travel Groups extra bolagsstämma den 28 oktober 2019 valdes Gunnar Lind som ny styrelseordförande. Björne Sandström, Michaël Berglund och Peter Winitsky valdes som nya ordinarie styrelseledamöter. Anna Elam, Eivor Andersson och Robin Berglund kvarstår som ordinarie ledamöter.

Med de nya tillskotten stärker vi styrelsen med de perspektiv och kompetenser som krävs för att fortsätta utvecklingen och stärka koncernens lönsamhet säger Michaël Berglund, valberedningens ordförande och nyvald styrelseledamot.

Det beslutades att arvode till styrelseordföranden ska utgå med ett belopp som motsvarar tre prisbasbelopp per år och att Björne Sandström ska ha rätt till ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp per år. Resterande nyvalda styrelseledamöter har inte rätt till något arvode.

Kvarstående styrelseledamöter har rätt till det arvode som beslutades om på årsstämman den 15 maj 2019, dvs. att Robin Berglund och Eivor Andersson ska erhålla 91 000 kronor vardera per år samt att Anna Elam har rätt till ett arvode som motsvarar 50 000 kronor per år.

Nyvalda styrelseledamöter:

Gunnar Lind, f 1958.
Utbildning och bakgrund: Ekonomistudier vid Stockholms Universitet. Gunnar har lång erfarenhet från olika befattningar i Statoil, Arvid Nordqvist och som VD i Cherry AB.

Peter Winitsky, f 1973.
Utbildning och bakgrund: Juridikstudier vid Stockholms Universitet, examen i reklam och marknadsföring vid RMI Berghs. Peter har lång erfarenhet av entreprenörskap och är bl.a. grundare av Creative Meetings.

Björne Sandström, f 1962.
Utbildning och bakgrund: Ekonomi- och juridikstudier vid Göteborgs Universitet. Björne har gedigen erfarenhet från resebranschen och digitalisering bl.a. som kommersiell direktör för Thomas Cook.

Michaël Berglund, f 1942.
Utbildning och bakgrund: Med. Lic, leg. Läk. vid Karolinska Institutet. Michaël är en av grundarna av Unlimited Travel Group och har lång erfarenhet av styrelsearbete och ledarskap i rollen som VD och huvudägare i Michaël Berglund Executive Search AB.

Om Unlimited Travel Group
Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (listat på Nasdaq First North Growth Market) och omsätter cirka 700 miljoner kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 12 dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och Unlimited Travel Production.

För mer information kontakta:
Michaël Berglund, ordförande i valberedningen och styrelseledamot. 
+46 (0)70 520 40 60

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
telefon: +46 (0)8 684 211 00

Denna information från Unlimited Travel Group UTG AB (publ) utgör insiderinformation så som definierat i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl. 19:00.