Unlimited Travel Group tillförordnar VD och gör förändringar i styrelsen

Styrelsen i Unlimited Travel Group har från 1 oktober utsett Niklas Fagerstrand som tillförordnad VD för bolaget intill dess en permanent VD utses. Niklas kommer närmast från rollen som VD för WI resor, ett dotterbolag inom Unlimited-koncernen, och kommer även att fortsätta i denna roll.

Nuvarande ordförande Anders Ehrling samt ledamot Johan Almquist har beslutat att lämna styrelsen och Anna Elam har utsetts till ny styrelseordförande med omedelbar verkan. Anna Elam representerar den största ägare i Unlimited Travel Group och har tidigare varit ordförande i bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma för att utse en eller flera nya styrelseledamöter kommer att offentliggöras inom de närmsta dagarna.

”Jag vill varmt tacka Anders och Johan för deras mångåriga, goda och viktiga insats inom Unlimited-koncernen. Anders har bidragit med både ovärderlig klok- och branschkunskap och Johan har varit instrumentell i arbetet att öka digitaliseringsnivån i koncernen. Jag kommer verkligen att sakna samarbetet med dessa båda styrelsekollegor. Med Niklas får vi en god temporär VD till dess att vi hittar en långsiktig lösning” säger Anna Elam i en kommentar.

Om Unlimited Travel Group
Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (listat på NASDAQ OMX First North) och omsätter cirka 700 miljoner kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 12 dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och Unlimited Travel Production.

För mer information kontakta:
Anna Elam – representant för huvudägaren i Unlimited Travel Group

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september kl. 08.00 CET.