UNLIMITED TRAVEL GROUP SÖKER NY CFO

Som ett led i vår långsiktiga utveckling och tillväxt söker nu Unlimited Travel Group UTG AB (publ) ny CFO.

Under Covid19-pandemin har vårt fokus varit på överlevnad men Unlimited står nu redo att ta nästa steg i fortsatt utveckling av system, struktur och styrning. Sedan sommaren 2019 har CFO-rollen bemannats med en inhyrd konsult men koncernen vill nu säkra upp en mera permanent lösning.

- Vi beklagar vår nuvarande kollegas beslut att gå vidare men har samtidigt full förståelse för det. Hon har varit en stor tillgång under de 2 åren hon varit hos oss och kommer så vara tills en ny CFO är på plats, säger Jens P Stenseth, VD i Unlimited.

Unlimited har bjudit in ett antal välrenommerade rekryteringsbyråer och ämnar starta rekryteringsprocessen under v27.

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
+46 (0) 76 647 61 79

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm