UNLIMITED TRAVEL GROUP PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER - Fortsatt stark efterfrågan på resor och event inom premiumsegmentet

Sveriges största börsnoterade rese- och eventkoncern Unlimited Travel Group (Nasdaq First North Growth Market: UTG) presenterar idag delårsrapporten för det tredje kvartalet. Omsättningen är marginellt lägre detta kvartal än motsvarande period förra året, medan bruttomarginalerna är jämförelsevis högre. Samtidigt visar den totala omsättningen för året en ökning och volymerna översatt i antalet bokningar är större än föregående år.

- Bokningsläget är fortsatt starkt inom alla våra segment – privatresor, företagsresor och event. Givet växande omsättning och rekordhögt bokningsläge har vi valt att investera i ny säljpersonal i flera dotterbolag för att vara rustade för framtiden. Detta ger ökade personalkostnader vilket kortsiktigt påverkar vår EBITA negativt, kommenterar vd och koncernchef Charlotte Blum.

FINANSIELLA DETALJER FÖR PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2023
JULI - SEPTEMBER 2023

 • Omsättningen uppgick till 181,6 mkr (205,9 mkr juli - september 2022)
 • Bruttomarginalen uppgick till 22,8 (19,5) procent
 • Rörelseresultatet, EBITA, uppgick till 5,9 (9,9) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,42 (0,64) kr

JANUARI - SEPTEMBER 2023

 • Omsättningen uppgick till 477,9 mkr (467,6 mkr januari - september 2022)
 • Bruttomarginalen uppgick till 22,1 (22,1) procent
 • Rörelseresultatet, EBITA, uppgick till 7,1 (17,4) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,22 (0,90) kr

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • 2023 visar fortsatt ett rekordhögt bokningsläge, vilket får oss att med god tillförsikt se fram emot ett år med stark omsättning.
 • Vi har anpassat våra kalkyler till ökade transport- och hotellkostnader vilket resulterat i en bruttomarginal som är bättre än föregående år.
 • Givet växande omsättning och rekordhögt bokningsläge har vi valt att investera i ny säljpersonal i flera dotterbolag för att vara rustade för framtiden och skapa möjligheter för organisk tillväxt. Effekten av detta kommer senare och ger kortsiktigt ökade personalkostnader vilket påverkar vår EBITA negativt.
 • PolarQuest beslutade i juli att ställa in säsongen på Grönland med anledning av tekniska problem med fartyget M/S Balto vilket påverkar omsättning och resultat innevarade säsong. Kostnader relaterade till inställda resor har reserverats i juni, förhandling pågår gällande förskott avseende fartygshyra - i bokslutet har reserverats 2,6 mkr.
 • Johanna Hanski tillträdde som ny CFO den 6 november och efterträder Susanne Finér som är kvar fram till jul för att säkerställa en bra överlämning.
 • Vi har under perioden signerat ett letter of intent avseende förvärv av 70% av aktierna i Sydamerikaexperten.

 

UR CEO HAR ORDET

Efter två starka kvartal kan vi konstatera att  efterfrågan på resor och events håller i sig även i Q3 och antalet resenärer ökar. Efterfrågan på premiumupplevelser både privat och i jobbet är fortsatt stort och tack vare vår köpstarka målgrupp och diversifierade modell har vi ett mycket starkt bokningsläge, trots en vikande konjunktur och en osäker omvärld.

För mer information kontakta:
Charlotte Blum, VD & Koncernchef
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67

Christian Clemens, Styrelseordförande
christian.clemens@stockholmsmassan.se