Unlimited Travel Group presenterar delårsrapport för januari – mars – Fortsatt stabil tillväxt med nytt omsättningsrekord inleder året

Sveriges största börsnoterade rese- och eventkoncern Unlimited Travel Group (Nasdaq First North Growth Market: UTG) presenterar idag delårsrapporten för det första kvartalet. Omsättningen är 15,7 mkr högre än föregående års första kvartal. Samtidigt ökar bolagets bruttomarginal och EBITA. Bokningsläget är 14 procent bättre än vid samma tidpunkt förra året, vilket åter visar på både privatpersoners och företags vilja att fortsätta investera i unika upplevelser.

Våra investeringar i tillväxt under föregående år fortsätter att bära och frukt och vi inleder 2024 med ännu ett omsättningsrekord. Den positiva bruttomarginalutvecklingen är vidare ett resultat av bolagens fokus på ökad lönsamhet och utnyttjande av synergier i gruppen som helhet. Vi står nu väl rustade att möta ökad efterfrågan när pressen på hushållens ekonomi minskar och konsumtionen tar fart, kommenterar vd Charlotte Blum.

FINANSIELLA DETALJER FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2024

  • Omsättningen uppgick till 157,2 mkr (141,1 mkr januari - mars 2023)
  • Bruttomarginalen uppgick till 20,3 procent (18,2)
  • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -0,4 mkr (-1,7)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,29 kr (-0,41)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

  • Förvärv av 70 procent av aktierna i resebolaget Sydamerikaexperten har genomförts. Från januari ingår bolaget som ett av totalt 10 dotterbolag inom koncernen.
  • PolarQuest beslutade förra året att ställa in säsongen på Grönland med anledning av tekniska problemmed fartyget M/S Balto. De tekniska problemen är nu åtgärdade och fartyget kommer att tas i drift 2025.
  • En avgång kommer att ställas in 2024, resterande säsong kommer att genomföras enligt plan med ett ersättningsfartyg. Förbetald fartygshyra om 3,7 mkr kvarstår som en fordran i form av hyresrabatt under kommande tre säsonger (2024-2026).
  • I mars tillträdde Madeleine Norum som ny VD för Specialresor.
  • Under februari respektive april har vi förvärvat 40 aktier i Travel Beyond i Stockholm AB och äger därmed 75 % av bolaget.

 
UR VD HAR ORDET
“Vår förmåga att snabbt anpassa vårt utbud är en stor fördel i en föränderlig värld. Hushållen fortsätter att investera i unika upplevelser och vi ser också fortsatt stark efterfrågan på event. Vårt tillväxtfokus fortsätter att bära frukt och vi inleder 2024 med ännu ett omsättningsrekord vilket också återspeglas i vår EBITA.”

För mer information kontakta:
Charlotte Blum, VD
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67