Unlimited Travel Group presenterar delårsrapport för januari-mars 2023 – Starkt bokningsläge inleder året

Sveriges största börsnoterade rese- och eventkoncern Unlimited Travel Group (Nasdaq First North Growth Market: UTG) presenterar idag delårsrapporten för det första kvartalet, januari-mars 2023. Rapporten visar på ett fortsatt starkt bokningsläge under Q1. Vid utgången av kvartalet ser även bokningsläget för kommande kvartal 2023 lovande ut.

– Vi fortsätter vår tillväxtresa med ännu ett starkt kvartal och ett bokningsläge som till och med är något bättre än föregående år vid samma tidpunkt, kommenterar Charlotte Blum, vd och koncernchef. Detta ger oss goda förutsättningar att fortsätta investera i koncernens tillväxt under året och vår ambition är att växa med potentiella förvärv.

FINANSIELLA DETALJER FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2023

  • Omsättningen uppgick till 141,1 mkr (108,3 mkr januari - mars 2022) Bruttomarginalen uppgick till 18,2 (20,5) procent
  • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -1,7 (1,2) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,12) kr

VIKTIGA HÄNDELSER INNAN OCH EFTER PERIODEN

  • 2023 har inletts med ett rekordhögt bokningsläge.
  • Omsättningen baserad på rullande 12 månader är den högsta i koncernens historia. 
  • Jonas Bodin som sedan flera år är verksam inom koncernen tillträdde i början av året rollen som COO för bolaget. Tjänsten är helt nyinrättad i syfte att bättre rusta koncernens strategiska arbete och interna support för kommande satsningar och expansion.
  • Travel Beyond har som en av de första resebyråerna i världen rekommenderats av prestigefulla Forbes Travel Guide.
  • Fortsatt osäkert världsläge med höjda räntor, el, drivmedel och matvarupriser riskerar att påverka köpkraften hos våra kunder.
  • En svag svensk krona i kombination med ökade kostnader för flyg och hotell påverkar våra marginaler detta kvartal.
  • Ändrat förfarande gällande tecknandet av nya resegarantier kräver nya interna rutiner.

 

UR CEO HAR ORDET

”Vi ser en fortsatt stark efterfrågan inom privatresor. Här vill jag återigen lyfta vår flexibla affärsmodell, där bolagen är duktiga på att snabbt styra om utbudet i linje med vad kunderna efterfrågar. Vi ser till exempel att resesugna svenskar väljer andra destinationer och klassiker som Asien och Mauritius har blivit populära igen. PolarQuest, fortsätter sina nästintill fullbokade expeditionskryssningar på Svalbard samtidigt som man introducerar nyheten Grönland.

Även företagssegmentet står stadigt, en utveckling som fortsätter från förra året där det finns ett stort behov av att mötas och bygga kultur genom möten och resor med sin personal.
Här ser vi just nu också ett skifte från behovet av att ”bara mötas” till ett fokus på att också kunna skapa ett meningsfullt innehåll. Här finns starka synergier mellan vårt eventbolag Creative Meetings och resebyråerna Ski Unlimited och JB Travel.

Precis som alla bolag just nu bevakar vi självklart händelserna i omvärlden för att se hur de påverkar oss och hur vi på bästa sätt kan möta dessa. Inflation, ökade bränslepriser och svag krona påverkar våra marginaler detta kvartal. Vi bevakar prisnivåerna och priskänsligheten på kundsidan för att hitta en bra balans mellan dessa för att minska marginalpåverkan framåt.

Tillväxt står högt på bolagets agenda och vi har under kvartalet inlett arbetet genom att tillsätta Jonas Bodin som ny Chief Operating Officer med fokus på den organiska tillväxten, effektivisera interna processer och stärka vårt erbjudande.”

För mer information kontakta:

Charlotte Blum, VD & Koncernchef
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67

Christian Clemens, Styrelseordförande
christian.clemens@stockholmsmassan.se


 [SM1]Notera att detta releasades förra veckan. Det var Helenas utnämning vi gjorde i mars. Se även vd-ordet rapportbilagan.