UNLIMITED TRAVEL GROUP PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT FÖR APRIL – JUNI - Fortsatt rekordstark försäljning av resor och events under kvartalet

Sveriges största börsnoterade rese- och eventkoncern Unlimited Travel Group (Nasdaq First North Growth Market: UTG) presenterar idag delårsrapporten för det andra kvartalet. Likt föregående kvartal ligger försäljningsvolymerna kvar på en högre nivå än för motsvarande period förra året. Det betyder att de ackumulerade volymerna totalt sett är högre för första halvåret 2023, än motsvarande period 2022 som var ett rekordår för bolaget.

– Siffrorna visar att antalet bokningar fortsätter att öka detta år och att efterfrågan på specialpaketerade långresor och skräddarsydda events är fortsatt stark hos både privatpersoner och företag, kommenterar vd och koncernchef Charlotte Blum. Vi ser också att vi har ett långsiktigt starkt bokningsläge framåt, och investerar nu för att rusta organisationen för fortsatt tillväxt.

FINANSIELLA DETALJER FÖR PERIODEN APRIL-JUNI 2023

APRIL - JUNI 2023

  • Omsättningen uppgick till 155,2 mkr (153,4 mkr april - juni 2022)
  • Bruttomarginalen uppgick till 24,7 (26,7) procent
  • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 2,9 (6,3) mkr Resultat per aktie uppgick till 0,21 (0,37) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

  • 2023 visar fortsatt ett rekordhögt bokningsläge, vilket får oss att med god tillförsikt se fram emot ett år med stark omsättning. 
  • Omsättningen baserad på rullande 12 månader är den högsta i koncernens historia.
  • En svag svensk krona i kombination med ökade kostnader för flyg och hotell påverkar våra marginaler detta kvartal då vi inte har möjlighet att fullt ut prisjustera redan sålda resor.
  • Nya lösningar för tecknandet av resegarantier har implementerats.
  • PolarQuest beslutade i juli att ställa in säsongen på Grönland med anledning av tekniska problem med fartyget M/S Balto vilket påverkar omsättning och resultat innevarade säsong. Kostnader relaterade till inställda resor har reserverats i juni, förhandling pågår gällande förskott avseende fartygshyra.
  • CFO Susanne Finér har beslutat att lämna sin tjänst sista september. Rekryteringen av efterträdare är i slutfas.
  • Vi är i slutförhandling med en möjlig förvävskandidat.

UR CEO HAR ORDET

“Tack vare vår köpstarka målgrupp och diversifierade modell som riktar sig till både privatpersoner och företag har vi ett fortsatt mycket starkt bokningsläge, trots det osäkra ekonomiska läget i vår omvärld. 

Vi fortsätter på den inslagna vägen med fokus på tillväxt där vi under året investerat i nya medarbetare. Till viss del påverkar detta marginalerna på kort sikt. Vi ser också att ökade transport- och hotellkostnader och den svaga svenska kronan inverkar på resultatet. Ett viktigt fokus för oss nu är att förbättra marginalerna genom att justera och balansera prisnivåerna i relation till kundernas betalningsvilja.

Ledningens fokus är att fortsätta växa koncernen och förutom att ta till vara på alla möjligheter att göra det organiskt, är förvärv också en viktig strategi. Vi har just nu ett antal pågående dialoger med intressanta kandidater.“

För mer information kontakta:

Charlotte Blum, VD & Koncernchef
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67

Christian Clemens, Styrelseordförande
christian.clemens@stockholmsmassan.se