Unlimited Travel Group presenterar bokslutskommuniké för 2023 – fortsatt stabil tillväxt för koncernen

Stockholm, 16 februari 2024 – Sveriges största börsnoterade rese- och eventkoncern Unlimited Travel Group (Nasdaq First North Growth Market: UTG) presenterar idag bokslutskommunikén för 2023 tillsammans med resultatet för det fjärde kvartalet. Siffrorna visar på fortsatt tillväxt för koncernen med en omsättning som är den högsta i bolagets historia.

Det känns tryggt att vi kan leverera på vår målsättning att ha en stabil tillväxt för koncernen som helhet och att våra investeringar för att kunna växa på ett hållbart sätt nu ger resultat, kommenterar Charlotte Blum, vd och koncernchef. Dessutom är det såklart glädjande att vi stängde året med ett bokningsläge för årets tre första kvartal 2024 som ligger hela 25 % över motsvarande period förra året.

OKTOBER - DECEMBER 2023

 • Omsättningen uppgick till 256,0 mkr (230,3 mkr oktober - december 2022)
 • Bruttomarginalen uppgick till 18,5 procent (20,3). Exkl. engångseffekt för M/S Balto uppgår bruttomarginalen till 19,6 
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 12,2 mkr (11,1). Exkl engångseffekt för M/S Balto uppgår EBITA till 14,0
 • Resultat per aktie uppgick till 0,89 (0,82) kr

JANUARI - DECEMBER 2023

 • Omsättningen uppgick till 733,9 mkr (697,8 mkr januari - december 2022)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,8 procent (21,5). Exkl engångseffekt för M/S Balto uppgår buttomarginalen till 21,6 
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 19,3 mkr (28,5). Exkl engångseffekt för M/S Balto uppgår EBITA til 21,9 
 • Resultat per aktie uppgick till 1,11 (1,72) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Förvärv av 70 procent av aktierna i resebolaget Sydamerikaexperten har genomförts. Från januari ingår bolaget som ett av totalt 10 dotterbolag inom koncernen.
 • PolarQuest beslutade i juli att ställa in säsongen på Grönland med anledning av tekniska problem med fartyget M/S Balto vilket ger en engångseffekt på bruttomarginalen med -2,6 mkr för 2023 varav -1,8 mkr i fjärde kvartalet. Förbetald fartygshyra om 3,7 mkr kvarstår som en fordran i form av förväntad hyresrabatt under kommande tre säsonger (2024-2026).
 • Bruttomarginalen har påverkats av den svaga svenska kronan med totalt 7 mkr jämfört med 2022. 
 • Kalkylerna för resor framöver har anpassats till valutakursen under senare delar av 2023. Valutan har under senaste månaden stärkts i förhållande till den kalkylerade valutakursen, vilket gör att vi startar året med en positiv valutaeffekt.
 • I februari utsågs Madeleine Norum till ny VD för Specialresor. Madeleine tillträder i mars.
 • Vi har i februari 2024 förvärvat 20 aktier i Travel Beyond i Stockholm AB och äger därmed 73 % av bolaget.

UR CEO HAR ORDET

“Vi avslutar året med ett starkt kvartal som präglas av fortsatt mycket god efterfrågan och ett rekordstarkt bokningsläge inför 2024. Omsättningen ökar med 25,7 miljoner under fjärde kvartalet, detta jämfört med 2022 som var ett exceptionellt bra år. Tack vare stark försäljning och kostnadsfokus ser vi att den ökade omsättningen i högre grad konverteras till resultat“.

För mer information kontakta:
Charlotte Blum, VD & Koncernchef
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67