Event Q4

Unlimited Travel Group presenterar bokslutskommuniké för 2022 – koncernen uppvisar omsättningsrekord och bästa resultatet någonsin

Stockholm, 17 februari 2023 – Sveriges största börsnoterade rese- och eventkoncern Unlimited Travel Group (Nasdaq First North Growth Market: UTG) presenterar idag bokslutskommunikén för 2022. Koncernen, som består av 9 dotterbolag, redovisar rekordnivåer avseende både omsättning, bruttomarginal och EBITA.

- Jag är glad att idag kunna presentera min första kvartalsrapport som nytillträdd VD. En rapport där koncernen har presterat omsättningsrekord och ökad lönsamhet, bland annat tack vare den flexibilitet som ligger i vår affärsmodell där vi snabbt har kunnat anpassa vårt utbud då marknaden under året åter tagit fart, säger Charlotte Blum, VD Unlimited Travel Group.

Charlotte Blum fortsätter:
 
- Bokningsläget 31 januari 2023 är något högre än motsvarande tidpunkt 2022 och som ny VD kommer jag nu att fortsätta på den inslagna vägen med fullt fokus på tillväxt.
 
FINANSIELLA DETALJER FÖR PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2022

 • Omsättningen uppgick till 230,3 mkr (117,4 mkr oktober - december 2021)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,3 (20,4) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 11,1 (7,8) mkr
 • Rörelseresultat, EBITA uppgick till 4,8  (6,6) procent
 • Resultat per aktie uppgick till 0,82 (0,34) kr 

FINANSIELLA DETALJER FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2022

 • Omsättningen uppgick till 697,8 mkr (200,1 mkr januari - december 2021)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,5 (20,8) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 28,5 (-10,9) mkr
 • Rörelseresultat, EBITA uppgick till 4,1  (neg) procent
 • Resultat per aktie uppgick till 1,72 (-1,58) kr 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Nytt omsättningsrekord, 698 mkr.
 • Resultatmässigt har fler av våra dotterbolag nått all time high vilket även är fallet för Unlimited Travel Group. Som helhet presenterar koncernen rekordnivåer avseende både bruttomarginal och EBITA.
 • Den 31 december förvärvade Unlimited Travel Group ytterligare 14,25 % av aktierna i Creative Meetings och äger nu 99,25%. 
 • Den 22 september utsågs Charlotte Blum till ny VD och koncernchef för Unlimited Travel Group.    Charlotte, som tillträdde den 1 december 2022, har lång och bred erfarenhet från resebranschen i roller som VD, styrelseledamot och senior rådgivare. Föregående VD Jens Petter Stenseth går i pension.
 • Den 1 september genomfördes ett vd-byte i Creative Meetings då grundaren och vd:n Peter Winitsky lämnade över till Lotta Karlsvärd.
 • Under juni månad förvärvade Unlimited Travel Group de återstående 9% av aktierna i Go Active Travel och äger nu 100%.
 • Vid årsstämman den 24 maj utsågs Christian Clemens till ny styrelseordförande i Unlimited Travel Group. I samband med årsstämman tillsattes även en ny ledamot i styrelsen genom val av Lotta Kronstam.
 • Februari blev en nyckelmånad för vår bransch med omklassificering av pandemin till ”icke-samhällskritisk sjukdom” och därmed borttagande av alla restriktioner.
 • Nya förfaranden gällande tecknandet av nya resegarantier.
 • Förutom rekordresultat är även bokningsläget tillbaka på nivåer vi hade innan pandemin. Detta trots flera omvärldsfaktorer som totalt sett har skapat operativa utmaningar och negativa skriverier under hela perioden. Dessa inkluderar:
  1. Stora förseningar med att förnya pass, kaos på flygplatser och strejker på såväl flygbolag som flygplatser.
  2. Höjda räntor, el- och drivmedelspriser har medfört en negativ inflationsspiral som naturligtvis urholkat våra plånböcker.
  3. Rysslands aggressiva attack på sitt grannland Ukraina den 24 februari har skapat osäkerheter i världen.
  4. Hela branschen upplever senare bokningsingång.

Ur VD:s kommentar

” Under det fjärde kvartalet är jag glad att kunna meddela att vi bygger vidare från den starka affärsutvecklingen vi såg under tredje kvartalet. Resultatmässigt har fler av våra dotterbolag slagit all time high vilket även är fallet för Unlimited Travel Group. Som helhet presenterar koncernen rekordnivåer avseende omsättning, bruttomarginal och EBITA.
 
En viktig parameter för det goda resultatet är att bolagen inom Unlimited Travel Group riktar sig till en köpstark målgrupp med höga krav gällande kvalitet, personlig service och hållbarhet. Här spelar våra erfarna, kunniga och engagerade medarbetare en huvudroll då de i princip kan skräddarsy vilken resa eller vilket evenemang som helst, en stor styrka och konkurrensfördel som även bidrar till stabila finanser. När vi nu går in i fortsatt oroliga ekonomiska tider har vi en affärsmodell som vi bevisat fungerar och som enkelt och snabbt kan anpassas till marknadens efterfrågan.
 
Mot bakgrund av dessa fina förutsättningar har jag nu ett tydligt mandat från styrelsen – att tillsammans med ledningen fortsätta på den inlsagna vägen med fullt fokus på tillväxt. Strategin är att växa organiskt inom både privat- och företagssegmentet, samt genom strategiska förvärv av bolag som ytterligare kan addera till vår befintliga position.”

För mer information kontakta:

Charlotte Blum, VD & Koncernchef
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67 

Christian Clemens, Styrelseordförande
christian.clemens@stockholmsmassan.se
 
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm