Unlimited Travel Group korttidspermitterar anställda

Unlimited Travel Group har liksom övriga resebranschen drabbats hårt av effekterna av coronaviruset (COVID-19) och med de åtgärder som myndigheter har vidtagit är efterfrågan på resor, möten och event i närtid nu i princip obefintlig. UTG har därför beslutat att korttidspermittera merparten av de anställda från och med måndagen den 23 mars fram till dess att förutsättningar igen finns för att bedriva kommersiell verksamhet.Neddragningarna kommer att genomföras i alla delar av verksamheten, i enlighet med nationellt regelverk för korttidsarbete (korttidspermittering).

UTG genomför dessa åtgärder i syfte att kunna återgå till normal verksamhet så snart läget gör det möjligt. Under tiden förbereder vi på bästa sätt de resor och evenemang som flyttats till senare i år samt tar emot det inflöde av bokningar som rör framtiden.

För mer information kontakta:

Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se
+46 (0) 70 592 26 78

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm