Unlimited Travel Group förvärvar ytterligare 15 % av aktierna i Creative Meetings

Som en del av förvärvet av P.W Creative Meetings AB 12 januari 2018 kvarstod tidigare huvudägare Peter Winitsky och Dan Epel som delägare med 30 procent. I samband med detta avtal tecknades en säljoption där nämnda delägare erbjöds att sälja ytterligare andelar efter 3 år baserat på resultatutveckling.

Efter en fin resultatutveckling har Peter Winitsky och Dan Epel valt att realisera sina optioner. Unlimited Travel Group förvärvar därför ytterligare 15 procent av aktierna och är nu ägare till 85 procent av aktierna i P.W Creative Meetings AB. Peter Winitsky kvarstår som delägare och VD, Dan Epel kvarstår som delägare och KAM.
 
- Creative Meetings har fortsatt utvecklas starkt sedan bolaget kom in i koncernen. Bolaget har gjort en imponerande omställning till digitala event under pågående pandemi och vi ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med Peter och teamet på Creative Meetings, säger Unlimited Travel Groups VD Jens P. Stenseth.
 
- Syftet med försäljningen 2018 var att öka utvecklingstakten och bli än mer framgångsrika. Föregående år har satt hela branschen på prov men vi är ändå mycket nöjda med resultatet och vårt samarbete med Unlimited. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen tillsammans med skickliga kollegor, säger Creative Meetings grundare och VD Peter Winitsky.

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef Unlimited Travel Group 
jens.stenseth@utg.se

Peter Winitsky, VD Creative Meetings 
peter@creativemeetings.com

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm