Unlimited Travel Group flyttar fram årsstämman och genomför förändringar med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 och dess kraftiga påverkan på resebranschen har styrelsen beslutat att flytta årets bolagsstämma från den 13 maj till den 3 juni 2020.

Vi gick in i 2020 med en stark bokningsingång och vi såg framför oss ännu ett lovande år. Den pågående coronaepidemin har dock slagit hårt mot rese- och eventbranschen och därmed också mot Unlimited Travel Group och dess dotterbolag. Vi har därför snabbt verkställt en mängd åtgärder för att säkra en fortsatt sund drift under tiden pandemin och dess följder drabbar världsekonomin. 

Intäkterna under vår- och sommarmånaderna är kraftig påverkade till följd av uteblivet resande och vi har haft fullt fokus på att anpassa vår kostnadskostym efter nya förutsättningar.

Det innebär bland annat att vi har utnyttjat alla de möjligheter regeringens stödpaket för närvarande medger samtidigt som vi ser över alla våra övriga kostnader. Vissa förhandlingar om kostnadssänkningar pågår fortsatt.
Vi har dessutom kortsiktigt säkerställt extern finansiering via bank genom att utöka vår checkräkningskredit.

”På den positiva sidan ser vi en fortsatt stark bokningsingång för 2021 och är väldigt glada över att vi har många lojala kunder som valt att boka om sina resor till ett senare tillfälle framför att kräva återbetalning av inställda resor. Det gör att vi ser fortsatt ljust på framtiden som en reseaktör som kommer att fortsätta leverera spännande upplevelser, möten och event när krisen är över”, säger Jens P. Stenseth VD och koncernchef för Unlimited Travel Group.

För mer information kontakta:

Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm