Unlimited Travel Group förvärvar Specialresor

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2015-03-06

 

Unlimited Travel Group har idag förvärvat 85 procent av aktierna i researrangören Specialresor Birgitta Johnson Aktiebolag. VD och tidigare huvudägare Åsa Kjellman kvarstår som delägare och VD.

Värderingen (enterprise value) för 100 procent av företaget på skuldfri basis uppgår till 16 mkr. Transaktionen finansieras till 50 procent via förvärvslån och till 50 procent med egna medel. Transaktionen får vid genomförandet en marginell effekt på koncernens likviditet och påverkar inte det förslag till utdelning som styrelsen tidigare annonserat.

Specialresor är en researrangör baserad i Karlstad som producerar och säljer kundresor i samarbete med företag och organisationer. Specialresor arrangerar årligen cirka 95 resor med över 4000 resenärer till i huvudsak europeiska destinationer. Räkenskapsåret 2014 omsatte bolaget 50 mkr med ett EBITA-resultat på 3,8 mkr.

  • Specialresors långa historik av att uppfylla och överträffa kräsna resenärers förväntningar passar utmärkt in i vår grupp med specialiserade researrangörer, säger Unlimited Travel Groups VD Richard Durlow. Specialresor har ett gott rykte med en hög andel återkommande resenärer och vi ser stora möjligheter att fortsätta utveckla företaget i nära samarbete med Åsa Kjellman och hennes personal.
  • Unlimited Travel Group är en idealisk ny ägare till Specialresor, säger Specialresors VD och delägare Åsa Kjellman. Jag uppskattar deras syn på företagsutveckling med snabba beslutsvägar och stor frihet för respektive företag att utvecklas. Samtidigt värdesätter jag att nu få tillgång till erfarenhetsutbyte med de 90 personer som sedan tidigare ingår i gruppen. Därtill kommer gemensamma flygavtal, utbildningar, samarbeten och andra områden som gör att Specialresor kommer kunna stärkas. Till sist är jag glad att Specialresor kommer fortsätta drivas på samma grund som tidigare med kunskap, engagemang och hög kvalitet som viktiga hörnstenar, avslutar Åsa Kjellman.
  • Specialresor kommer, precis som övriga företag inom Unlimited Travel Group, fortsätta drivas under eget varumärke och med egen organisation eftersom vi är övertygade om att identiteten och kundlojaliteten till våra varumärken är stark, fortsätter Richard Durlow.. Vi kommer att aktivt bidra till att utveckla företaget inom ett flertal områden där vi besitter kompetens och resurser.

 

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de elva bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, UTG Reseproduktion och Specialresor.

 

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

 

För ytterligare information:

Richard Durlow, VD, telefon 0709-22 12 35

Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04

 

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

 

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är

Remium

Telefon: 08-454 32 00