Tre nya styrelseledamöter till Unlimited Travel Group och beslut om utdelning

På årsstämman igår valdes tre nya ledamöter till Unlimited Travel Groups styrelse. De tre ledamöterna är Anna Oxenstierna, Erkan Sen och Tobias Karte, alla med gedigen erfarenhet från utveckling, värdeskapande och tillväxt i en rad olika typer av bolag och branscher.

- Vi har en fin och stabil utveckling i gruppen, och får nu tre värdefulla tillskott till styrelsen med erfarenhet av hur man utvecklar, integrerar och skapar effektiva synergier i en växande grupp av bolag. Dessutom får vi in värdefull kompetens avseende den viktiga finansiella kommunikationen till marknaden, kommenterar Christian Clemens, omvald styrelseordförande på stämman. Sammantaget ger dessa kompetenser fantastiska möjligheter för vår tillväxt- och förvärvsstrategi framåt.

Anna Oxenstierna är konsult i eget bolag med inriktning mot bland annat Investor Relations och har ett förflutet som Head of Investor Relations på Volvo Cars. Erkan Sen har ett förflutet som COO och vice vd på förvärvsbolaget Vestum med fokus på uppköp, integration samt operationella frågor. Tobias Karte har en bakgrund som partner inom investmentbolaget CapMan Buyout med ansvar för investering och utveckling av portföljbolagen.

På stämman omvaldes förutom Christian Clemens också Lotta Kronstam och Anna Elam.

Styrelsen beslutade också att en ordinarie utdelning skall lämnas till aktieägarna på 35 öre per aktie enligt den tidigare aviserade utdelningspolicyn. Det är den första utdelningen sedan 2019.

För mer information kontakta:

Charlotte Blum, VD & Koncernchef
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm