Tidigarelagd bokslutskommuniké i Unlimited Travel Group

Unlimited Travel Group publicerar bokslutskommuniké den 4 februari

Unlimited Travel Group har beslutat publicera sin bokslutskommuniké den 4 februari istället för som tidigare meddelat den 21 februari. Anledningen till den tidigarelagda publiceringen är förbättrade interna rutiner.

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tio bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest och Good Travel.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information
Richard Durlow, VD, telefon 0709-221235
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser:
Remium
Telefon: 08-454 32 00