Susanne Graf och Neil Fossett förvärvar Birdie Golf Tours

Unlimited Travel Group säljer Birdie Golf Tours till entreprenörerna Susanne Graf och Neil Fossett. Neil Fossett, som jobbat som VD i Birdie Golf Tours och även ägt 49 procent av aktierna, tar nu över verksamheten tillsammans med Susanne Graf. Avtalen med kunder som bokat resor med Birdie Golf Tours AB berörs inte av överlåtelsen och resorna kommer att genomföras som planerat.

–      Vi önskar Susanne och Neil stort lycka till med sin fortsatta satsning, säger Niklas Fagerstrand. Tillförordnad VD på Unlimited Travel Group.

Parterna har överenskommit om att inte offentliggöra köpeskillingen då den inte är betydelsefull i förhållande koncernens omsättning. Affären bedöms heller inte ha någon betydande resultateffekt på koncernen.

Om Unlimited Travel Group
Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (listat på NASDAQ OMX First North) och omsätter drygt en halv miljard kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 10 dotterbolagen Västindienspecialisten, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor och Go Active Travel.

För mer information kontakta:
Niklas Fagerstrand – Unlimited Travel Group
Tillförordnad VD 
+46 (0) 70 821 31 51 | niklas.fagerstrand@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm

Susanne Graf
+46 (0) 70 921 25 66 | susanne.graf@birdie.se

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00