Publicering av årsredovisning 2015 och övriga handlingar inför årsstämma 2016

Unlimited Travel Group publicerar idag årsredovisningen för 2015 och övriga handlingar inför årsstämma 2016. Tryckta versioner finns inom kort tillgängliga på bolagets kontor. Årsredovisning 2015 och övriga handlingar finns att ladda ner här:

Årsredovisning 2015

Styrelsens fullständiga förslag till utdelning