Publicering av årsredovisning 2014 och övriga handlingar inför årsstämma 2015

Unlimited Travel Group publicerar idag årsredovisningen för 2014 och övriga handlingar inför årsstämma 2015. Tryckta versioner finns inom kort tillgängliga på bolagets kontor. Årsredovisning 2014 och övriga handlingar finns att ladda ner här:

Årsredovisning 2014

Styrelsens fullständiga förslag till utdelning

Valberedningens förslag till val av styrelse