Offentliggörande av årsredovisning 2013 och övriga handlingar inför årsstämma 2014

Unlimited Travel Group publicerar idag årsredovisningen för 2013 och övriga handlingar inför årsstämma 2014. Tryckta versioner finns inom kort tillgängliga på bolagets kontor. Årsredovisning 2013 och styrelsens fullständiga förslag till utdelning finns att ladda ner här:

Årsredovisning Unlimited Travel Group 2013

Styrelsens fullständiga förslag till utdelning