Högre omsättning och förbättrat resultat under årets andra kvartal

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2016-08-12

 

Unlimited Travel Group publicerar idag preliminära siffror för perioden april – juni 2016 med anledning av att omsättning och resultat väsentligt överstiger föregående år.

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 152,7 mkr jämfört med 112,9 mkr under samma period 2015. Omsättningen påverkades positivt av en enskild bokning som uppgick till 26 mkr. EBITA i kvartalet uppgick till 9,4 mkr (0,2) mkr och resultat per aktie till 1,52 (0,10) kr.

Omsättningen under det första halvåret, januari – juni, uppgick till 233,2 (188,9) mkr. EBITA uppgick till 5,9
(-2,7) mkr och resultat per aktie till 0,88 (-0,40) kr.

Siffrorna är preliminära tills dess att den fullständiga delårsrapporten publiceras den 26 augusti.

 

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, UTG Reseproduktion, Go Active Travel och Specialresor.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:
Richard Durlow, VD, telefon 0709-22 12 35
Anna Elam, Ordförande, telefon 0708-41 59 14

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är
Remium, telefon: 08-454 32 00