Handlingar inför extra bolagsstämma 28 oktober 2019

Unlimited Travel Group publicerar idag fullständiga handlingar inför extra stämma 28 oktober 2019.

Kallelse
Fullmaktsformulär