Kvinna Nice

Fortsatt högt tryck på företagsresandet - Ökad efterfrågan på mer hållbara resealternativ

Flygandet minskar till förmån för tåget, Nice och Barcelona bland toppdestinationerna när företagen vill samla personalen 2023.

Svenska företag fortsätter att prioritera resor och konferenser med personalen. Det visar färsk statistik från Unlimited Travel Group, Sveriges största börsnoterade rese- och eventkoncern. Förra året var ett rekordår för företagsresande och konferenser enligt koncernens statistik, och fenomenet då förklarades delvis av det uppdämda behovet av att kunna samla ihop sina medarbetare igen efter 2 år av nedstängningar. Men företagens investeringar i resor och event för personalen har inte avtagit i år, trots bistrare tider och svagare krona.

– Eftersom hemarbetet har fortsatt i hög utsträckning ser många bolag en gemensam resa eller upplevelse som en viktig investering i personalen, säger Charlotte Blum, vd för Unlimited Travel Group. En upplevelse ger ett viktigt signalvärde och vi ser att de flesta går ifrån att konferensen ska handla om ren utbildning, till att istället fokusera gruppaktiviteter och att jobba med känslan av värdegemenskap och tillhörighet. Vandring, cykling, camping och segling är vid sidan av skidåkning populära aktiviteter.

En annan trend som kan skönjas tydligare i år är att fler väljer tåget, även vid utlandsresor.

– Vi skickar allt fler större grupper med tåg nu än tidigare och detta är såklart en del i att alla företags ambition att minska sina avtryck, men det handlar också om att man idag måste kunna erbjuda sin personal ett mer hållbart resealternativ då allt fler av klimatmässiga hänsyn inte vill flyga, fortsätter Charlotte Blum.

Unika och genuina upplevelser men gamla favoritdestinationer består

Precis som privatresandet så vill företagen bjuda sin personal på något unikt och genuint, gärna något som den enskilda medarbetaren skulle ha svårt att uppleva under en egen resa. De populäraste resedestinationerna håller dock i sig och förutom alperna så ligger Nice och Barcelona i topp när man ska samla personalen. Destinationer dit det också går bra att ta sig med tåg. Dock är en gammal favorit på väg tillbaka – Storbritannien, och Norge har ersatt Danmark som främsta valet för företagsresor i Norden på grund av den svaga svenska kronan.

– Efter Brexit och krångliga inreseregler under och efter pandemin, tappade Storbritannien i popularitet. Men den svaga kronan och landets stora satsningar att få tillbaka turismen, gör att allt fler nu åter väljer att åka dit, säger Charlotte Blum.

För mer information, kontakta:
Charlotte Blum, VD & Koncernchef
charlotte.blum@utg.se,
070-440 20 67