Styrelsen i Unlimited Travel Group föreslår extra utdelning om 1,00 kr per aktie

Styrelsen i Unlimited Travel Group föreslår en extra utdelning om 1,00 kr per aktie, motsvarande 4 368 216 kr.

Styrelsen anser att bolagets goda finansiella ställning ger utrymme för att skifta ut kapital till aktieägarna. Bolaget visar god lönsamhet, saknar räntebärande skulder samt förfogar över en hög likviditet.

I Unlimited Travel Groups utdelningspolicy slås fast att bolaget skall ge direktavkastning till aktieägarna samtidigt som det behåller en flexibilitet att agera selektivt på framtida affärsmöjligheter. Styrelsen anser att bolaget även med den föreslagna extra utdelningen har goda möjligheter att agera på kommande affärsmöjligheter.

Mer information och kallelse till extra bolagsstämma i separat pressmeddelande.

 

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tio bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest och Good Travel. 

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Richard Durlow, VD, telefon 0709-22 12 35

Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är

Remium

Telefon: 08-454 32 00