Delårsrapport Q2 2016

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – JUNI 2016

April – juni 2016

 • Omsättningen uppgick till 152,7 mkr (112,9 mkr april – juni 2015)
 • Bruttomarginalen uppgick till 18,1 (17,0) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 9,4 (0,2) mkr, med en marginal på 6,2 (0,2) procent.
 • Nya verksamheter gav upphov till jämförelsestörande effekter på 0,2 mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,52 (0,09) kr

Januari – juni 2016

 • Omsättningen uppgick till 233,2 mkr (188,9 mkr januari – juni 2015)
 • Bruttomarginalen uppgick till 17,9 (17,1) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 5,9 (-2,7) mkr, med en marginal på 2,5 (neg) procent.
 • Nya verksamheter gav upphov till jämförelsestörande effekter på -1,5 mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,88 (-0,40) kr

Viktiga händelser

 • Richard Durlow har informerat Unlimited Travel Groups styrelse om att han lämnar posten som VD och koncernchef. Styrelsen har beslutat att utse koncernens nuvarande CFO Malin Helleryd till tillförordnad VD tills dess en ny VD tillträder. Malin Helleryd tillträder som tillförordnad VD den 23 september.
 • Elisabeth Björkman tillträdde tjänsten som tillförordnad VD för Ski Unlimited den 1 juli och kvarstår till dess ordinarie VD Frida Winqvist återkommer från föräldraledighet.

Ur VDs kommentar

”Unlimited Travel Group gör sitt hittills bästa andra kvartal med rekordhög omsättning och resultat. På rullande tolv månader, juli 2015 – juni 2016 når såväl omsättning, EBITA och resultat per aktie all time high.

Bokningsläget för innevarande år fortsatte stärkas under perioden april – juli. Den 31 juli uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2016 till 503 mkr, vilket är 73 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Försprånget har därmed ökat från 67 mkr tre månader tidigare.”

 

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q2 2016

 

Kontaktuppgifter:

VD Richard Durlow, 0709-221235

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08.00 CET.