Delårsrapport Q2 2015

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – JUNI 2015

 

April – juni 2015

 • Omsättningen uppgick till 112,9 mkr (88,3 mkr april – juni 2014)
 • Bruttomarginalen uppgick till 17,0 (16,7) procent
 • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 0,2 (0,0) mkr, med en marginal på 0,2 (0,0) procent.
 • Investeringar i nystartade verksamheter, UTG Reseproduktion och Go Active Travel, påverkar EBITA med -0,8 mkr.
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive goodwillavskrivningar och effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 0,10 (0,10) kr
 • Bokningsläget för 2015 uppgick till 407,2 mkr per 30 juni vilket var 17,1 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Nya verksamheter, Specialresor samt UTG Reseproduktion, påverkar bokningsläget positivt med 58,0 mkr. Vid samma tidpunkt föregående år påverkades bokningsläget för kvartal tre 2014 positivt av en enskild större bokning på 30 mkr.

Januari – juni 2015

 • Omsättningen uppgick till 188,9 mkr (156,1 mkr januari – juni 2014)
 • Bruttomarginalen uppgick till 17,1 (17,0) procent
 • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till -2,7 (-2,9) mkr, med en marginal på -1,4 (-1,9) procent.
 • Investeringar i nystartade verksamheter, UTG Reseproduktion och Go Active Travel, påverkar EBITA med -1,0 mkr.
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive goodwillavskrivningar och effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till -0,40 (-0,37) kr

Viktiga händelser

 • Under det andra kvartalet lanserade Unlimited Travel Group träningsresearrangören Go Active Travel. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp på träningsresandet genom att erbjuda allt från triathlon- och swimrunläger till surfresor och längdskidläger.
 • Jenny Hagman avslutade den 7 juli sin tjänst som VD på Birdie Golf Tours. Rekrytering av hennes ersättare pågår.

Ur VDs kommentar

”Kvartalets EBITA-resultat landade i linje med föregående år. Kostnader för de nystartade verksamheterna Go Active Travel och UTG Reseproduktion påverkade negativt med 0,8 mkr.

Bokningsläget fortsatte under kvartalet att förbättras, såväl för innevarande år som för 2016. Även juli månads bokningstakt var stark.”

 

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q2 2015