Delårsrapport Q1 2017

 Januari – mars 2017

  • Omsättningen uppgick till 80,2 mkr (80,5 mkr januari – mars 2016)
  • Bruttomarginalen uppgick till 17,4 (17,5) procent
  • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -7,0 (-3,5) mkr, med en marginal på neg (neg) procent.
  • Resultat per aktie uppgick till -1,21 (-0,64) kr

Viktiga händelser

  • Franciska Hollström har utsetts till VD för Birdie Golf Tours och tillträder sin nya roll 1 juni. Franciska är sedan tidigare VD för Västindienspecialisten och kommer framöver att vara VD för båda bolagen.
  • Årsstämman beslutade om att välja Anders Ehrling till ny styrelseordförande.
  • I början av året genomfördes en grupprekrytering till Travel Beyond som nu fördubblat sin försäljningsstyrka. Vi ser redan nu att detta gett en positiv effekt i bokningar inför både 2017 och 2018.

Ur VDs kommentar

”Efterfrågan under perioden januari till mars ökade jämfört med föregående år inom både företags- och privatsegmentet. Detta gav en positiv effekt främst för avresor under 2018.

Omsättningen för det första kvartalet var på samma nivå som föregående år medan EBITA uppgick till -7,0 mkr jämfört med -3,5 mkr föregående år. Nyanställningar samt investeringar i marknadsföring och digital utveckling påverkar rörelsekostnaderna för kvartalet. 

I mars gick vi för första gången ut med en gemensam tidningsbilaga i DN och SvD med alla våra 12 bolag för att stärka vår kännedom i marknaden. Det är glädjande att se den positiva respons vi fått från både kunder och övriga intressenter.”

 

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q1 2017

 

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj kl. 08.00 CET.