Delårsrapport Q1 2015

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – MARS 2015

 

Januari – mars 2015

  • Omsättningen uppgick till 76,0 mkr (81,0 mkr januari – mars 2014)
  • Bruttomarginalen uppgick till 17,1 (17,9) procent
  • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till -2,9 (-3,1) mkr, med en marginal på -3,9 (-3,8) procent. Nya verksamheter, Specialresor samt UTG Reseproduktion, påverkar EBITA negativt med 1,0 mkr.
  • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive goodwillavskrivningar och effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till -0,50 (-0,48) kr
  • Bokningsläget för 2015, uppgick till 318,4 mkr per 31 mars vilket var 12,6 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Nya verksamheter, Specialresor samt UTG Reseproduktion, påverkar bokningsläget positivt med 54,2 mkr. Vid samma tidpunkt föregående år påverkades bokningsläget för kvartal tre 2014 positivt av en enskild större bokning.

Viktiga händelser

  • Den 6 mars förvärvade Unlimited Travel Group 85 procent av aktierna i researrangören Specialresor. Specialresor är en researrangör baserad i Karlstad som producerar och säljer kundresor i samarbete med företag och organisationer. Specialresor arrangerar årligen cirka 95 resor med över 4000 resenärer till i huvudsak europeiska destinationer. Företagets avresor sker i huvudsak under perioden april till oktober.

Ur VDs kommentar

”Exklusive våra nya verksamheter, Specialresor och UTG Reseproduktion, har EBITA förbättrats med cirka 1 mkr jämfört med samma period 2014. Bokningsingången har under det första kvartalet varit god, särskilt vad gäller tidiga bokningar för 2016. Under april har den positiva bokningstrenden fortsatt.”

 

Fullständig rapport bifogas:

Delårsrapport Q1 2015