DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2022

Det ackumulerade Q3-resultatet (EBITA) på +17,4 mkr är 8,6 mkr bättre än januari till september ”normalåret” 2019 och det högsta någonsin. Även bruttomarginalen och kassaflödet under de första nio månaderna 2022 är de högsta någonsin. Förutom rekordresultat är även bokningsläget tillbaka på nivåer vi hade innan pandemin.

JULI - SEPTEMBER 2022

 • Omsättningen uppgick till 205,9 mkr (47,5 mkr juni - september 2021)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,5 (21,6) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 9,9 (-3,6) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,64 (-0,39) kr

JANUARI - SEPTEMBER 2022

 • Omsättningen uppgick till 467,6 mkr (82,7 mkr januari - september 2021)
 • Bruttomarginalen uppgick till 22,1 (21,3) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 17,4 (-18,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,90 (-2,01) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Det ackumulerade Q3-resultatet (EBITA) på +17,4 mkr är 8,6 mkr bättre än januari till september ”normalåret” 2019 och det högsta någonsin. Även bruttomarginalen och kassaflödet under de första nio månaderna 2022 är de högsta någonsin. 
 • Förutom rekordresultat är även bokningsläget tillbaka på nivåer vi hade innan pandemin. Detta trots flera omvärldsfaktorer som totalt sett har skapat operativa utmaningar och negativa skriverier under hela perioden. Dessa inkluderar: 
  1. Rysslands aggressiva attack på sitt grannland Ukraina den 24 februari har skapat osäkerheter i världen.
  2. Höjda räntor, el- och drivmedelspriser har medfört en negativ inflationsspiral som naturligtvis urholkat våra plånböcker. 
  3. Det har dessutom varit stora förseningar med att förnya pass, kaos på flygplatser och strejker på såväl flygbolag som flygplatser. 
 • Februari blev en nyckelmånad för vår bransch med omklassificering av pandemin till ”icke-samhällskritisk sjukdom” och därmed borttagande av alla restriktioner.
 • Vid årsstämman 24 maj utsågs Christian Clemens till ny styrelseordförande i Unlimited Travel Group. I samband med årsstämman tillsattes även en ny ledamot i styrelsen genom val av Lotta Kronstam.
 • Under juni månad förvärvade Unlimited Travel Group de återstående 9% av aktierna i Go Active Travel och äger nu 100%.
 • Den 1 september genomfördes ett vd-byte i Creative Meetings då grundaren och vd:n Peter Winitsky lämnade över till Lotta Karlsvärd. Under hösten har förhandlingar om förvärv av Peter Winitskys kvarstående aktier i Creative Meetings inletts med en ömsesidig ambition att genomföras per 2022-12-31.
 • Den 22 september utsågs Charlotte Blum till ny VD och koncernchef för Unlimited Travel Group.    Charlotte, som tillträder den 1 december 2022, har lång och bred erfarenhet från resebranschen i roller som VD, styrelseledamot och senior rådgivare. Nuvarande VD Jens Petter Stenseth går i pension. 
 • För att ytterligare säkerställa kontinuitet i ledningen har sittande CFO Susanne Finér efter diskussioner med Bolaget ändrat sig och återtagit sin uppsägning och fortsätter på sin nyckelposition.