DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2022

Periodens EBITA på +1,2 mkr är 8,1 mkr bättre än januari till mars “normalåret” pre-covid 2019. På grund av säsongsvariationer brukar Q1 normalt visa negativt resultat. Det är första gången vi har ett positivt EBITA i Q1 sedan 2010. 2022 har inletts med en fortsatt mycket lovande utveckling av bokningsläget och likviditeten för samtliga bolag. Samtidigt är bokningsläget i paritet med det omsättningsmässiga rekordåret 2019.

JANUARI - MARS 2022

 • Omsättningen uppgick till 108,3 mkr (17,3 mkr januari - mars 2021)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,5 (23,8) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 1,2 (-8,6) mkr
 • Rörelseresultat per aktie uppgick till -0,12 (-1,36) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Periodens EBITA på +1,2 mkr är 8,1 mkr bättre än januari till mars “normalåret” pre-covid  2019. Pga. säsongsvariationer brukar Q1 normalt visa negativt resultat. Det är första gången vi har ett positivt EBITA i Q1 sedan 2010.
 • Vi vill speciellt framhäva Travel Beyond som under sportlovet genomförde det planerade exklusiva researrangemang med Qatar Airways med ett fullbokat flyg till Maldiverna, vilket gav ett mycket bra resultat.
 • Även Ski Unlimited levererade ett positivt resultat, och samtliga bolag gick på eller bättre än budgeterat.
 • Den 1 februari valde Danmark att omklassificera pandemin till en icke-samhällskritisk sjukdom. Därmed togs alla restriktioner bort. Det medförde att många länder följde efter, däribland Sverige.
 • Den reseavrådan som UD först satte till 15 juli 2020 togs således bort den 9 februari 2022.
 • Den 24 februari anföll Ryssland sitt grannland Ukraina och skapade nya osäkerheter i världen.
 • Den 9 april avgick PolarQuest första tur på två år då m/s Stockholm lämnade kajen i Göteborg för att gå till Svalbard.
 • Under mars månad har vi valt att förvärva de utestående 9% av aktierna i Go Active Travel och kommer att stå som 100% ägare från juni 2022.
 • I januari tillträdde Susanne Finér som CFO och ersatte därmed Åsa Ekvardt.

Ur VD:s kommentar


”Om 2020 gick till historien som det mest utmanande året i koncernens historia, kan vi konstatera att 2021 inte ligger långt efter. Men med viss lättnad kan vi konstatera att 2022 inletts med en fortsatt mycket lovande utveckling av 
bokningsläget och likviditeten för samtliga bolag. Samtidigt är bokningsläget i paritet med det omsättningsmässiga rekordåret 2019.

Vi har under hela pandemin nyttjat alla de möjligheter som regeringens stödpaket medgivit. Genom vår strategi att behålla ett tillräckligt antal medarbetare har vi stått väl rustade att snabbt växla upp när tillfälle gavs. Därmed har vi kunnat ta väl hand om den ökning i bokningsförfrågningar vi såg under hösten och som fortsatt 2022. Det har bidragit till ett positivt EBITA för första kvartalet som normalt är negativt.

Den positiva utvecklingen av bokningsläget gör att vi gradvis skiftar fokus från en ”överlevnadsstrategi” till en 
strategi med fokus på affärsutveckling där tyngdpunkten läggs på nyckeltal för tillväxt, bruttomarginal och 
stärkta EBITA-nivåer.”

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm