DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2022

Givet säsongsvariationer brukar våra Q2-rapporter i normala fall visa negativa resultat. I år kan vi visa ett EBITA-resultat som är det bästa någonsin för det första halvåret. Tack vare vår strategi att behålla ett tillräckligt antal medarbetare igenom pandemin har vi stått väl rustade att snabbt växla upp när tillfälle nu givits.

APRIL - JUNI 2022

 • Omsättningen uppgick till 153,4 mkr (18,0 mkr april - juni 2021)
 • Bruttomarginalen uppgick till 26,7 (18,0) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 6,3 (-6,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,37 (-0,61) kr

JANUARI - JUNI 2022

 • Omsättningen uppgick till 261,7 mkr (35,3 mkr januari - juni 2021)
 • Bruttomarginalen uppgick till 24,1 (20,8) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 7,5 (-15,1) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,25 (-1,65) kr

VIKTIGA HÄNDELSER INNAN OCH EFTER PERIODEN

 • Halvårets EBITA på +7,5 mkr är 16,8 mkr bättre än januari till juni ”normalåret” 2019 och det högsta någonsin. Även bruttomarginalen och kassaflödet under första halvåret är det högsta någonsin.
 • Februari blev en nyckelmånad för vår bransch med omklassificering av pandemin till ”icke-samhällskritisk sjukdom” och därmed borttagande av alla restriktioner. 
 • Rysslands aggressiva attack på sitt grannland Ukraina den 24 februari skapade däremot nya osäkerheter i världen.
 • Det har dessutom varit stora förseningar med att få förnya pass, kaos på flygplatser och strejkvarsel/strejk på såväl flygbolag som flygplatser. Totalt sett har detta skapat operativa utmaningar och negativa skriverier under hela perioden.
 • Trots ovanstående har vi ett bokningsläge som är tillbaka på 2019 års nivå.
 • Under juni månad förvärvade UTG de återstående 9% av aktierna i Go Active Travel och äger nu 100%. 

Ur VD:s kommentar

”Pga. säsongsvariationer brukar våra Q2-rapporter i normala fall visa negativa resultat. I år kan vi visa ett
EBITA-resultat som är det bästa någonsin för det första halvåret.

Bokningsingången är fortfarande mycket stark och bokningsläget för året är nästan i paritet med 2019, trots problematiska omvärldsfaktorer.

Flera av våra nyckeldestinationer öppnar nu successivt för turism, vilket gör att vi har ett ännu bredare destinationsutbud då vi tagit fram en mängd nya produkter till andra destinationer medan de varit stängda.

Tack vare vår strategi att behålla ett tillräckligt antal medarbetare igenom pandemin har vi stått väl rustade att snabbt växla upp när tillfälle nu givits.”

För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm