CFO lämnar sin befattning

Unlimited Travel Groups CFO Johan von Sydow har beslutat att efter ett år i koncernen lämna sitt uppdrag för en ny tjänst utanför bolaget. Han kvarstår i sin nuvarande position tills han lämnar bolaget under juni 2019. Processen för att hitta en ny CFO har inletts.

”Vi vill redan nu tacka Johan för en gedigen insats under det gångna året och passa på att önska varmt lycka till. Vi har inlett en rekryteringsprocess att hitta en efterträdare och fortsätter på vår inslagna väg att ta en ännu starkare position på marknaden.” säger VD Johan Kvist

För mer information kontakta:
Johan Kvist – Unlimited Travel Group
VD och koncernchef
+46 (0) 735 58 35 58 | johan.kvist@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00