Beslut på extra bolagsstämma 15 december 2014

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2014-12-15

 

Den extra bolagsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2014-12-15 fattade beslut om:

 

  • Att en extra utdelning skall lämnas till aktieägarna på 1,00 kronor per aktie och att onsdagen den 17 december ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg måndagen den 22 december.

 

  • Att 7 § i bolagsordningen (revisorer) skall ha följande lydelse: ”En eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet av revisor.”

 

  • Att godkänna bolagsstämman i Eventyr ABs beslut av den 1 januari 2014 gällande emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt styrelsens beslut gällande försäljning av aktier samt utställande av köpoption avseende aktier i dotterbolaget Eventyr AB.

 

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tio bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest och Good Travel.

 

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

 

För ytterligare information:

Richard Durlow, VD, telefon 0709-22 12 35

Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04

       

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

 

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är

Remium

Telefon: 08-454 32 00